Functioneren Stichting ZO! ter discussie

De SP fractie van de gemeente Zuidplas heeft samen met raadslid Sep Pouwels van de PvdA-GroenLinks schriftelijke vragen ingediend over het functioneren van stichting ZO! (Zuidplas Ondersteund). Beide fracties vernamen geluiden van verschillende inwoners die niet op de juiste manier geholpen worden.

“Het is onze taak als volksvertegenwoordiger om dergelijke signalen op te vangen en er iets mee te doen,” Zegt Raadslid Serena Rodenburg. “Mevrouw Pouwels had soortgelijke signalen gehoord en heeft deze kunnen Verifiëren. Vervolgens hebben we onze gezamenlijke vragen gebundeld.

Stichting Zo! ging in juli van dit jaar van start door het samengaan  van het Sociaal Team Zuidplas, Welzijn Zuidplas, Wmo-consulenten, opbouwwerk en een gedeelte van het CJG Zuidplas met als doel één toegang voor alle inwoners voor zorg, activiteiten en ondersteuning. Hierdoor zouden deze zaken eenvoudiger en sneller moeten kunnen worden geregeld met behoud van goede kwaliteit.

De fracties zouden al meer klachten van inwoners hebben ontvangen over problemen rondom aanvragen en wachtlijsten. Zo zouden inwoners onder andere  ervaren moeite te hebben met het aanvragen van urgentieverklaringen. ¨Hoe kan het dat iemand pas na anderhalf jaar een urgentieverklaring krijgt? En klopt het dat een urgentieverklaring voor een aangepaste woning slechts 1 jaar geldig is¨ vraagt de SP fractie zich af.

Ook zouden er vanuit de inwoners klachten zijn over de bereikbaarheid van ZO! ¨In de middaguren zijn ze alleen bereikbaar voor spoedgevallen, Is het bekend dat ook bij spoedgevallen het soms langer duurt dan een kwartier voordat de telefoon beantwoord wordt (of soms helemaal niet wordt beantwoord)?¨.

Andere vragen vanuit de fractie zijn:

  • Is het college het met ons eens dat wij als raad onze controlerende taak niet goed uit kunnen voeren wanneer wij dergelijke informatie niet van het college ontvangen? Onze fracties hebben al meer klachten van inwoners ontvangen over problemen rondom aanvragen en wachtlijsten. Is het college hiervan op de hoogte?
  • Zo ja, sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte? En waarom heeft het college de raad hier niet “actief ” over geïnformeerd?
  • Is ZO! niet juist in het leven geroepen om aanvraagprocedures te vergemakkelijken en te versnellen?
  • Heeft het college een beeld van hoeveel mensen op dit moment nog geen hulp ontvangen terwijl er wel een (urgentie)indicatie is afgegeven?
  • Kan onze gemeente ten laste worden gelegd dat wij niet voldoen aan onze wettelijke zorgplichtnaar onze inwoners? 
  • Wat gaat het college doen om deze inwoners te helpen en te compenseren en hoe gaat het college voorkomen dat dergelijke situaties zich in de toekomst nog voor gaan doen?
  • Hoe kan het dat ouders voor een verlenging van een indicatie naar de huisarts worden gestuurd voor een indicatie?
  • Klopt het dat door de huisartsen-route het college nu geen zicht meer heeft op de aantallen?

Kopfoto: Wethouders Verbeek, De Haas en Schuurman samen met directeur-bestuurder van Stichting ZO! Ed Lugthart tijdens de start van Stichting Zo!

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.