Comité lanceert website voor Behoud IJsselpark

Het Comité Behoud IJsselpark heeft de website www.behoudijsselpark.nl gelanceerd in verband met de ontwikkelingen en plannen van de gemeente Zuidplas voor de bouw van drie basisscholen en een gymzaal in het IJsselpark.

Marjan Domhof, een van de initiatiefnemers van het comité: “We ervaren een ernstig gebrek aan juiste informatie vanuit de gemeente en zien dat er vanuit onderzoek geen grondslag is
voor scholenbouw in het IJsselpark. Niet voor permanente bouw, noch voor een tijdelijke school en de gemeente beweert het tegenovergestelde. De onderbouwing voor het IJsselpark rammelt aan alle kanten en als we niet heel alert zijn, zullen de voorbereidingen in het IJsselpark snel starten middels een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan”.

Het comité is kritisch over de procesgang, waarom wordt ingezet op een tijdelijke ontheffing terwijl de ambitie een permanente scholenboulevard is? Het comité kan niet anders concluderen dan dat dit de weg van de minste weerstand is; voor een tijdelijke ontheffing heeft het college van burgemeester en wethouders geen toestemming van de gemeenteraad nodig en is geen participatie van omwonenden vereist.

Het is belangrijk dat inwoners van Zuidplas weten wat hier speelt. Daarom verzamelt het Comité kennis op basis van de beschikbare informatie en voert gesprekken met raadsfracties, projectbureau Zuidplas, de wethouder, scholen, ouders etc.. Deze opgedane inzichten worden gedeeld op de net gelanceerde website en via een nieuwsbrief.

Waarom scholen in het IJsselpark geen goed idee zijn
Het comité licht op de website toe waarom het behoud van het IJsselpark belangrijk is, want de aanwezige biodiversiteit van flora en fauna en de maatschappelijke functies die het park
nu vervult door de grote diversiteit aan gebruikers, zullen verloren gaan.

Samenvattend: uit onderzoek (het SVP-onderzoek uit 2021) naar mogelijke locaties voor de nieuwbouw van de scholen komt naar voren dat de huidige locatie van de scholen de beste
optie is. Dit is ook conform de wens van de betreffende scholen en in lijn met het huidige coalitie akkoord: scholen centraal in de wijk, met veilige routes voor de kinderen en het stimuleren van lopend of op de fiets naar school gaan.

Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat het IJsselpark door de ligging bij de N219 geen geschikte locatie is voor een basisschool. Dit vanwege de geluidshinder, luchtkwaliteit, verkeersdrukte en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De beschikbare informatie vanuit de gemeente over de plannen en onderbouwing is gefragmenteerd en moeilijk te doorgronden. Het comité hoopt door middel van de website
een completer en beter onderbouwd beeld te geven van de ontwikkelingen. Naast de website is er ook een facebookpagina Behoud IJsselpark en een whatsapp groep en vinden er flyeracties plaats.

Meer informatie zie:
www.behoudijsselpark.nl
Facebook: Behoud IJsselpark

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.