Thuiszorgorganisatie Zuidplas-Care failliet verklaard, Sanare Zorg stopt met leveren thuiszorg

Zuidplas is in korte tijd 2 thuiszorgorganisaties kwijt geraakt. Sanare Zorg Welzijn stopt met het leveren van thuiszorg. Een andere speler in Zuidplas-zorgland, Zuidplas Care, is door de rechtbank van Den Haag op 18 april failliet verklaard.

Zuidplas-Care

Zorgorganisatie Zuidplas-Care  is noodgedwongen  gestopt met het leveren van zorg. De organisatie met een kantoor aan de Zwanendaal in Nieuwerkerk aan den IJssel  bestond uit het leveren van thuiszorg,  huishoudelijke ondersteuning en een zorgvilla in Zoetermeer. De rechtbank verklaarde deze organisatie, die bestond uit 3 verschillende BV’s,  failliet nadat het bedrijf niet kon voldoen aan financiële verplichtingen.

Sanare

Sinds 1999 levert Sanare professionele zorg en begeleiding in elke levensfase. Naast de thuiszorg aan cliënten met een complexe zorgvraag, gaat het om verzorgd wonen, dagbesteding en logeren met zorg in zorgvilla Vivere in Moordrecht. En juist de thuiszorgtak staat nu financieel onder druk.

Thuiszorgactiviteiten niet kostendekkend meer

Sanare heeft in de thuiszorgtak te maken met een groot personeelstekort en een disbalans tussen inkomsten en uitgaven. Want dit jaar hebben de zorgverzekeraars de tarieven voor de wijkverpleging opnieuw te laag vastgesteld. Deze problemen spelen overigens niet alleen bij Sanare, maar overal in Nederland.

‘Wat ons uniek maakt, is dat we met alle tijd en aandacht thuiszorg verlenen aan mensen die voor de rest van hun leven afhankelijk zijn van zorg. Met de huidige tarieven kunnen wij hier niet meer aan voldoen. ‘Ik sta echt met de rug tegen de muur’ zegt directeur-eigenaar Ingrid Bergstein.

Omdat Sanare zelfs al enige tijd verlies maakt in de thuiszorgtak, worden deze activiteiten sinds enkele weken afgebouwd. ‘En dat is verdrietig. Voor de cliënten zelf én voor de medewerkers die zeer met hen begaan zijn.’

De overige activiteiten (de dagbesteding, wonen en logeren met zorg in zorgvilla Vivere in Moordrecht) zijn wél kostendekkend. Sanare zal deze voortzetten zoals de cliënten en relaties van de organisatie gewend zijn.

Nieuwe zorgaanbieders voor thuiszorgcliënten
De afgelopen weken is men druk in gesprek geweest met andere zorgaanbieders uit de regio en werd de tijd genomen om ervoor te zorgen dat alle cliënten uit de thuiszorg een goede plek krijgen en de continuïteit van de zorg gewaarborgd is. Voor de meeste cliënten is inmiddels een passende oplossing gevonden.

Impact op medewerkers
Wat veel pijn doet bij de medewerkers uit de thuiszorg, is het loslaten van vaak langdurige zorgrelaties met hun cliënten. Dit soort cliënten met hersenletsel hebben immers geen zorg nodig voor een korte periode, zoals na opname in een ziekenhuis, maar voor de rest van hun leven. En dit loslaten voelt als een verlies. Ze zijn betrokken en maken zich druk over het welzijn van hun cliënten. De zorgorganisatie is hen dankbaar voor hun tomeloze inzet voor de cliënten van Sanare.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.