Gasunie legt nieuwe gasleiding aan in Zuidplas, Fietspad Europalaan afgesloten en 22 bomen verplant

Afgelopen woensdag 15 februari is er begonnen met het vrijmaken van een groenstrook parallel aan de Europalaan in Nieuwerkerk aan den IJssel. Bij deze werkzaamheden wordt een aantal bomen uitgegraven en op een andere plek geplant. De werkzaamheden hebben te maken met de aanleg van een nieuwe gasleiding in de Gemeente Zuidplas. 

De leiding komt te liggen tussen de Zuidelijke Dwarsweg (Zuidplas) en de Capelseweg 400 (Rotterdam). Het traject loopt langs de Vierde tocht naar de A20 en vervolgens parallel aan de A20 tot aan de Energiecentrale van Uniper.

Verkeer, afsluitingen en omleidingen

Gasunie probeert de overlast tot een minimum te beperken. Toch zal het aantal verkeersbewegingen rondom de tijdelijke werkterreinen en werkstroken tijdens de werkzaamheden groter zijn dan men gewend is. Zowel van zwaar materieel als van werkbussen, personenauto’s en vrachtwagens. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren worden verkeersmaatregelen getroffen, waarbij delen van de openbare weg tijdelijk worden afgezet. Omleidingen worden met borden aangegeven. Aanliggende panden zullen bereikbaar blijven. De gasvoorziening naar omliggende woningen en bedrijven gaat tijdens de werkzaamheden gewoon door.

Door het herplanten van een aantal bomen kunnen deze behouden blijven. Daarnaast moeten er helaas 12 bomen gekapt worden, deze worden vervangen door nieuwe bomen.

Ter hoogte van het Europa-pad parallel aan het fietspad wordt een groenstrook doorkruist. De strook heeft een breedte van 5 meter. Binnen deze strook zullen 7 bomen worden gekapt en worden de aanwezige bosschages gesnoeid.
Aanleg waterstof- en aardgastransportleidingen

Een aantal industriële bedrijven die veel aardgas afkomstig uit het Groningenveld gebruiken als grondstof of brandstof, moeten overstappen op een andere energievorm. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft dit aan deze bedrijven laten weten. Veel bedrijven kiezen als alternatief voor aardgas afkomstig uit het buitenland. Dit verschilt in samenstelling van het Groningengas. Via de bestaande aansluitingen naar de bedrijven kan dit zogenoemde hoogcalorisch gas niet worden vervoerd. Daarom moet er een nieuwe leiding worden aangelegd. Uniper ROCA in Rotterdam is zo’n industriële verbruiker die moet overschakelen.

Hoe wordt de gasleiding aangelegd

De aanleg wordt gerealiseerd door middel van diepe boringen. Zo wordt tijdens de aanlegfase hinder als gevolg van graafwerkzaamheden zo veel mogelijk beperkt. Om de leiding te kunnen aanleggen richt de aannemer in opdracht van Gasunie tijdelijke werkterreinen en werkstroken in.  Op deze terreinen wordt boorapparatuur opgesteld en worden leidingdelen aan elkaar gelast en vervolgens onder de grond getrokken. Vanwege de lengte van de leidingdelen worden sommige wegen tijdelijk afgesloten of zijn deze maar gedeeltelijk bruikbaar. Welke wegen dat zijn, wordt te zijner tijd gecommuniceerd.

Werkperiode en werktijden

De werkzaamheden van de aannemer vinden plaats van 15 februari t/m 7 september 2023. De werkzaamheden worden meestal uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00 uur. Bij uitzondering kan er van deze werktijden worden afgeweken. Bekijk voor meer informatie over de werkzaamheden de pagina ‘Fietspad Europalaan afgesloten en 22 bomen verplant‘.

Omwonenden en belangstellenden zijn dmv een brief uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens een informatieavond Deze wordt gehouden op donderdag 23 februari in het Van Der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar zal een uitleg worden gegeven over het project, Er is tijdens deze avond volop ruimte voor het stellen van vragen aan de medewerkers van Gasunie en de aannemer. De avond start om 19:00 uur.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.