D66 Zuidplas stelt verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 vast

Met een uitdagend verkiezingsprogramma ‘Thuis in Zuidplas’ wil D66 dat alle inwoners in de gemeente zich thuis voelen. Een onderwerp dat een prominente rol heeft, is de inspraak en invloed die de inwoners van D66 krijgen bij de inrichting en besluitvorming in de gemeente. Net als bij iedereen thuis kiest de bewoner zijn het meubilair of wat aan de muur hangt om zich thuis te voelen. Dit geldt ook voor de besluiten in de gemeente. Iedereen heeft recht om mee de denken en zijn inbreng te hebben om zich in…

Lees verder....

Raad vraagt om perspectief voor jongeren in Zuidplas

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 20 april roept de voltallige gemeenteraad (de fracties van het CDA, PVDA/GL, NEZ, SP, VVD, CU/SGP, D66) het college op snel actie te ondernemen. Initiatiefnemer Tinet de Jonge van het CDA: ‘Het is zo nodig dat de jongeren in Zuidplas weer een lichtpuntje gaan zien!’ De Jonge schrok de afgelopen weken van de verhalen die zij hoorde. ‘Het is zo verdrietig om te horen in welk dal een aantal jongen in onze gemeente zit. Zij zien zo weinig perspectief dat ze zelfs overwegen om uit…

Lees verder....

Uitstel Stichting Zuidplas Ondersteunt roept vragen op bij D66

Het uitstellen van de start van Stichting Zuidplas Ondersteunt is reden voor D66 Zuidplas tot het stellen van vragen. Het college van burgemeester en wethouders gaf in februari aan de start van Stichting Zuidplas Ondersteunt!(ZO!) enkele maanden te willen verplaatsen. Als reden gaf het college aan dat een latere start wenselijk is ‘om zo de kwaliteit en continuïteit van zorg te garanderen’. In februari liet de gemeente Zuidplas weten dat de voorbereidingen voor de vorming van de stichting ZO! zeer voortvarend zou verlopen. Wel zou ‘zeer recent hebben gebleken uit…

Lees verder....

Overvolle klassen in de wijk Esse, D66 stelt vragen

De gemeenteraad van degemeente Zuidplas heeft op 10 november jl. besloten over de nieuwbouw en uitbreiding van scholen in de wijk ‘Koningskwartier’ in Zevenhuizen. De fractie van D66 zegt blij te zijn met het resultaat, namelijk de realisatie van een Integraal Kind centrum (IKC). Door de uitbreiding van de woonwijk ‘Koningskwartier’ was de druk op de scholen zodanig toegenomen dat de kwaliteit van het basisschoolonderwijs daaronder te leiden had. Iets waarover de fractie zich grote zorgen heeft gemaakt. Inmiddels is er in Nieuwerkerk aan den IJssel sprake van eenzelfde situatie.…

Lees verder....

D66 Zuidplas streeft naar Integrale KindCentra (IKC) in al onze dorpen!

Woensdag 4 november hebben Chantal Bon-de Griek en Jette Frans namens D66 Zuidplas de visie van D66 Zuidplas over Integrale KindCentra (IKC) overhandigd aan wethouder Verbeek. In deze notitie is de visie van D66 Zuidplas uiteengezet waarom D66 Zuidplas vindt dat de IKC´s een verrijking zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Zo hebben IKC´s een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, wordt er voldaan aan de opvangvraag vanuit ouders en kunnen IKC´s ook een belangrijke functie vervullen voor de buurt en gemeente. De laatste tijd is er vanuit m.n.…

Lees verder....

D66: De Geertruidahoeve moet blijven!

D66 Zuidplas vindt dat nu alles moet worden gedaan om de al 10 jaar zwaar verwaarloosde, vervallen Geertruidahoeve van de sloop te redden. DitRijksmonument staat langs de Eerste Tochtweg/N 219 in Nieuwerkerk a/d IJssel. De fractie stelde meermalen schriftelijke vragen aan het College van B & W voor het laatst begin 2020. Eerder, in 2017, hebben we in een debat de gemeenteraad erop aangedrongen dat de gemeente gebruik zou maken van haar wettelijke handhavingsbevoegdheid om de eigenaar te dwingen noodzakelijk onderhoud te plegen. Dit is helaas nooit verder gekomen dan…

Lees verder....

D66 stelt schriftelijke vragen aanleg van glasvezel in Zuidplas

De D66 fractie in de gemeente Zuidplas heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college inzake de aanleg van glasvezel in Zuidplas. Dat laat fractievoorzitter Frans Klovert weten in een persbericht. Klovert vraagt zich af of het college op de hoogte is van de aanleg van glasvezel in het buitengebied en of het college de partij kan informeren in welke straten het glasvezel wordt aangelegd. D66 is altijd een voorstander geweest van het aanleggen van glasvezel. “We waren dan ook uitermate content met “Glasvezel buitenaf” die voor aanleg van glasvezel zorgdraagt…

Lees verder....

D66 wil geluidsschermen A20

D66 is voorstander van het plaatsen van geluidsschermen langs de Nieuwerkerkse A20 is te lezen op de website van deze partij. “De A20 zorgt voor veel irritatie bij inwoners in Nieuwerkerk. Niet alleen door de vele files en ongelukken, maar ook door het geluid van de snelweg. Geluidsschermen dragen bij aan de leefbaarheid van Nieuwerkerk”, aldus D66. Bij de behandeling van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan maakt D66 hier een punt van. Bij de vaststelling van dit plan in de regio zou de gemeente moeten pleiten voor een lobby over…

Lees verder....