Overvolle klassen in de wijk Esse, D66 stelt vragen

De gemeenteraad van degemeente Zuidplas heeft op 10 november jl. besloten over de nieuwbouw en uitbreiding van scholen in de wijk ‘Koningskwartier’ in Zevenhuizen. De fractie van D66 zegt blij te zijn met het resultaat, namelijk de realisatie van een Integraal Kind centrum (IKC). Door de uitbreiding van de woonwijk ‘Koningskwartier’ was de druk op de scholen zodanig toegenomen dat de kwaliteit van het basisschoolonderwijs daaronder te leiden had. Iets waarover de fractie zich grote zorgen heeft gemaakt.

Inmiddels is er in Nieuwerkerk aan den IJssel sprake van eenzelfde situatie. Door het ontwikkelen van de woningbouw in de wijk Esse Zoom en daardoor een grote toeloop van leerlingen op de ‘Openbare Basisschool Prins Willem Alexander’ en de ‘Gideonschool’, locatie de Donge is er op dit moment een nijpende situatie ontstaan. Er is sprake van overvolle klassen bestaande uit ongeveer 30 leerlingen. Het komt voor dat kinderen die net zijn komen wonen in de wijk Esse Zoom naar de andere kant van het dorp moeten voor onderwijs. Onder ouders is angst dat er wachtlijsten zullen ontstaan en dat er wellicht in de toekomst sprake zal zijn van het weigeren van leerlingen. De fractie van D66 vindt dit een zeer onwenselijke situatie. In dat kader heeft de D66 fractie enkele vragen:

1. Is het college het ermee eens dat kleinere klassen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt?

2. Is het college op de hoogte van de overvolle klassen van de ‘Openbare Basisschool Prins Willem Alexander’ en de ‘Gideonschool’ in de wijk Esse, locatie De Donge in Nieuwerkerk aan den IJssel?

3. Is er op dit moment sprake van het ontstaan van wachtlijsten en/of het weigeren van leerlingen op de locatie ‘de Donge’?

4. Op welke wijze heeft het college rekening gehouden met een voorzienbare toeloop van nieuwe leerlingen door de bouw van meer dan 600 woningen in de wijk Esse Zoom?

5. Is het college het met ons eens dat elk kind in principe in zijn eigen wijk naar school moet kunnen gaan?

6. Kan het zijn dat in de leerling prognose iets fout is gegaan waardoor er nu te weinig lokalen zijn om alle kinderen in de wijk op te kunnen vangen? Zo ja, kunt u aangeven wat er fout is gegaan? Zo nee, wat is dan volgens u de oorzaak dat de klassen overvol zitten?

7. Is het college al in gesprek met genoemde scholen?

8. Op welke wijze wordt gewerkt aan een oplossing?

9. Volgens D66 is de gemeente verantwoordelijk voor het bouwen (tijdelijk of nieuwbouw) van leslokalen, kan het college dit beamen en is er budget

beschikbaar?

10. Kan het college tenslotte aangegeven wanneer de overvolle leslokalen op de locatie ‘de Donge’ tot het verleden behoren?

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl

Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:

info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.