Rood licht voor tijdelijke school in het IJsselpark

Comité Behoud IJsselpark vraagt al sinds de informatiebrief aan omwonenden over de scholenbouwplannen in het IJsselpark naar het onderliggende flora-en fauna onderzoek. Voor de raadsvergadering van 16 mei is het rapport met de resultaten van de ecologische quickscan nu in te zien op de gemeentelijke website. Comité Behoud IJsselpark leest in dit rapport dat de wet natuurbescherming zou worden overtreden als er zonder verder onderzoek zou worden besloten tot scholenbouw in het IJsselpark. Een negatief effect op bepaalde, mogelijk in het park voorkomende vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestplaats, kan niet kan worden uitgesloten en daarom is nader onderzoek nodig.

Een ecologische quickscan is de eerste stap voor de gemeente om een tijdelijke ontheffing te kunnen krijgen op het bestemmingsplan van het IJsselpark. Het nu vrijgegeven onderzoek
geeft daar ‘rood licht’ voor en betekent een no-go om zonder nader onderzoek een tijdelijke school te realiseren.

De nadere onderzoeken kunnen maanden of zelfs jaren duren. In het onderzoek is aangegeven dat de aanwezigheid van boombewonende vleermuizen en vogelsoorten boomvalk, sperwer en ransuil niet kan worden uitgesloten. Jaap Reijm, woordvoerder flora en fauna van het comité, licht toe: “Kijk bijvoorbeeld naar de ransuil; dit is een vogel met een jaarrond beschermde nestplaats en komt naar voren in het onderzoek als een vogel waar verder onderzoek naar moet worden gedaan, volgens een bepaald schema: in de periode 20 februari tot 15 mei. Als daar nu geen nader onderzoek naar is gedaan, zit je dus al in 2024. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want bedenk wel, een quickscan is een zeer beperkt onderzoek. Er is een eenmalig terreinbezoek geweest in het IJsselpark en er heeft aanvullend beperkt bronnenonderzoek plaatsgevonden. Een vogel als de visdief komt niet in het rapport voor. Deze vogel staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten en is onlangs nog door omwonenden waargenomen in het IJsselpark.”dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want bedenk wel, een quickscan is een zeer beperkt onderzoek. Er is een eenmalig terreinbezoek geweest in het IJsselpark en er heeft aanvullend beperkt bronnenonderzoek plaatsgevonden. Een vogel als de visdief komt niet in het rapport voor. Deze vogel staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten en is onlangs nog door omwonenden waargenomen in het IJsselpark.”

Naast de vogels moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van grondgebonden dieren zoals egels en ringslangen. Egels zijn door de provincie Zuid-Holland
als icoonsoort benoemd. Scholenbouw betekent dat het park op de schop moet, vanwege de benodigde infrastructuur en fundering die nodig zal zijn. Dat betekent bouwwerkzaamheden, zoals grondwerken, heien, bestrating en graafwerkzaamheden voor aansluitingen naar de bewoonde wijk van riolering en elektriciteit met alle gevolgen voor de flora en fauna. Marjan Domhof, een van de initiatiefnemers van het comité zegt concluderend: “Met de uitkomsten van de ecologische scan is duidelijk geworden dat scholenbouw in het IJsselpark, of dat nu om een permanente of een tijdelijke school gaat, geen goed idee is.”

    Eerder in het nieuws

    Geef een reactie

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.