Provincie oogst eerste boom en krijgt plekje nieuwe natuur Vijfde Dorp

Vrijdag 4 november oogstte gedeputeerde Berend Potjer de eerste boom bij de start van het MeerBomenNu plantseizoen in Zuid-Holland. De zaailing ging mee naar gemeente Zuidplas. En kreeg een nieuw plekje in het nog aan te planten Koning Willem I bos.

Bos & Bomen

Bomen zijn goed voor de biodiversiteit, klimaat, recreatie en schone lucht. Zuid-Holland is geen typische bomenprovincie. Toch zien we  diverse mogelijkheden om de stad kust-, delta- en het Groene hart te versterken met  bomen en bos. Het gevarieerde landschap van Zuid-Holland vormt daarbij ons uitgangspunt. Dit is uitgewerkt in de Ruimtelijke Strategie Bos en Bomen. In het Bos- en Bomenbeleid staan 3 pijlers staan centraal: bescherming, vitaliteit en uitbreiding van bos en bomen. Vrijdag 4 november stond in het teken van de pijler uitbreiding: het verplanten van bomen.

Koning Willem I Bos

Een van de locaties waar de bosmakelaar actief is, is in het Middengebied van de Zuidplaspolder. De gemeente en de provincie hebben in juli 2021 afgesproken dat, samen met de bouw van het Vijfde Dorp, ook nieuwe natuur gerealiseerd wordt, waaronder het Koning Willem I bos.  Provinciale Staten hebben op 12 oktober 2022 het nieuwe provinciale omgevingsbeleid voor dit gebied vastgesteld waarmee een belangrijke stap is gezet in deze gebiedsontwikkeling. De gemeente Zuidplas heeft de procedure gestart voor wijziging van het bestemmingsplan om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Het Koning Willem I bos wordt aangeplant nadat het bestemmingsplan is gewijzigd. De door Berend Potjer geplante zaailing staat symbool voor de gezamenlijke ambitie van de gemeente en de provincie voor het nieuw aan te planten Koning Willem I Bos.

Wethouder Jan Willem Schuurman: “We zijn heel blij dat Zuidplas en de provincie Zuid-Holland de handen ineen geslagen hebben voor de realisatie van het Willem I Bos. Dit past helemaal in de visie die wij voor dit gebied hebben, waarbinnen biodiversiteit, klimaatadaptie en recreatie belangrijke onderdelen zijn. De start van het Vijfde Dorp wordt dan ook niet gekenmerkt door de eerste paal of steen, maar door de eerste boom van het Willem I Bos.  Dit bos levert een positieve bijdrage aan het nieuw te bouwen klimaatdorp.”

Het aanleggen van een bos brengt ook vragen met zich mee. Zoals welke bomen passen bij het gebied, wat voor onderhoud brengt dit met zich mee en wat voor projectleider is er nodig om dit te realiseren. Dit zijn vragen waar de bosmakelaar bij geholpen heeft. Bart Nootebos: “Om een duurzaam bos aan te leggen is het belangrijk dat dit op de juiste manier wordt aangepakt. Kennis en capaciteit is hiervoor niet altijd paraat bij gemeenten. Ik deel kennis, ondersteun en verbind partijen om knelpunten op het gebied van financiering, ruimtelijke ordening of beheer op te lossen.” En met succes. Volgende week start de nieuw geworven projectleider voor het Koning Willem I Bos.

Uitbreiding Bos & Bomen

Voor bos- en bomenbeleid is structureel €100.000,- procesgeld per jaar begroot. Aanvullend is, naar aanleiding van de motie “de spade de grond in”, eenmalig €2.500.000,- uitvoeringsbudget op de conceptbegroting gezet. Dit geld kan gebruikt worden voor grondaankopen en het opzetten van een subsidieregeling. De conceptbegroting wordt 9 november door de Provinciale Staten behandeld.

De uitbreiding van bos en bomen hoeft zich niet te beperken tot natuurgebieden. Daarom wordt de uitbreiding van bos en bomen gekoppeld aan landelijke en provinciale opgaven, en meegenomen in lopende gebiedsprocessen en programma’s. Ook jij kan hier aan bijdragen.

Vrijdag 4 november ging het oogstseizoen van start. Gedeputeerde Berend Potjer (Natuur, provincie Zuid-Holland) oogstte, samen met een groep vrijwilligers, de eerste zaailing in Haastrecht. Want door samen de handen uit de mouwen te steken, kunnen we Zuid-Holland sneller vergroenen!

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.