Kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling bekend, Coalitieakkoord 2022-2026 “Ruimte voor iedereen” ondertekend

Het formatieproces onder leiding van Dick Alblas is succesvol verlopen. Na enkele weken onderhandelen ligt er een coalitieakkoord 2022-2026 “Ruimte voor iedereen” van de formerende partijen ChristenUnie-SGP, VVD, CDA en D66. Ook is bekend wie de kandidaat-wethouders zijn en hoe de portefeuilles zijn verdeeld. De kandidaat-wethouders worden tijdens de raadsvergadering van 1 juni geïnstalleerd en zijn dan formeel wethouder van de gemeente Zuidplas.

Elke formerende partij heeft een geschikte kandidaat kunnen leveren en ook over de verdeling van de portefeuilles zijn partijen het eens geworden. Nadere afstemming over de raakvlakken tussen de portefeuilles zal door en in het nieuwe college plaatsvinden. Het nieuwe college ziet er vanaf 1 juni als volgt uit:

Christen Unie-SGP: kandidaat-wethouder Jan Willem Schuurman
Portefeuille Wonen en Financiën

Werk en inkomen
Ruimtelijke ordening, inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder
Volkshuisvesting
Economische zaken
Vergunningverlening
Financiën

VVD: kandidaat-wethouder Daan de Haas
Portefeuille Mobiliteit en Dienstverlening

Verkeer en vervoer
Maatschappelijke ondersteuning Ouderen
Landschap en recreatie Grondbedrijf
Dienstverlening en bedrijfsvoering
Personeel en organisatie

CDA: kandidaat-wethouder Wybe Zijlstra
Portefeuille Duurzaamheid en Beheer

Duurzaamheid en milieu
Onderwijshuisvesting
Vastgoed
Beheer Openbare ruimte
Handhaving
Sport
Public Affairs

D66: kandidaat-wethouder Frans Klovert
Portefeuille Jeugd, Gezondheid en Cultuur

Jeugd (hulp)
Volksgezondheid
Onderwijs Cultuur en erfgoed
Implementatie Omgevingswet
Inwoners- en ondernemersparticipatie
Recreatieparken
Subsidiebeleid
Mantelzorg
Vrijwilligers

De voorzitter van het college is burgemeester Han Weber. Zijn portefeuille, Bestuur en Openbare Orde en Veiligheid, bestaat uit de volgende onderdelen:
Openbare orde en veiligheid
Bestuurlijke coördinatie en integriteit van beleid
Communicatie en externe betrekkingen
Intergemeentelijke samenwerking
Wettelijke taken publiekszaken

Het ondertekende coalitieakkoord 2022-2026 “Ruimte voor iedereen” wordt vrijdagavond gepubliceerd op de website van de gemeente Zuidplas.

Foto ondertekening coalitieakkoord v.l.n.r.: Frans Klovert (D66), Benno de Ruiter (CDA), Jan Willem Schuurman (ChristenUnie- SGP), Ferry van Wijnen (VVD)

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.