12e Noodverordening ingegaan : Horeca sluit eerder, verbod op feesten, uitjes en andere groepsactiviteiten met meer dan vijftig personen

Het aantal coronabesmettingen in ons land stijgt te hard en Hollands Midden, waar ook de gemeente Zuidplas onder valt, is één van de zes regio’s waar het aantal besmettingen het snelst toeneemt. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan worden de geldende maatregelen verscherpt.

De belangrijkste basisregels blijven gelden: houd 1,5 meter afstand van elkaar, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis en pas de hygiëneregels toe. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn in Hollands Midden en de omliggende regio’s de maatregelen aangescherpt. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd:

Verscherping maatregelen eet- en drinkgelegenheden

Voor de eet- en drinkgelegenheden geldt er een uiterlijke sluitingstijd. Dat geldt ook voor gelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald.

 • Bij eet- en drinkgelegenheden stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01:00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Eet- en drinkgelegenheden zijn tussen 01:00 uur en 06:00 uur gesloten voor bezoekers. Specifieke ochtendhoreca mag openen vanaf 04:00 uur.
 • Voor eet- en drinkgelegenheden waar eten en/of drinken kan worden afgehaald voor gebruik elders dan ter plaatse, geldt dat zij geopend mogen blijven tot 02:00 uur mits bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Het is voor deze gelegenheden verboden om na 01:00 uur alcohol te verstrekken voor gebruik ter plaatse (bijvoorbeeld tijdens het wachten op de bestelling) alsmede voor gebruik elders dan ter plaatse.
 • Als een eet- en/of drinkgelegenheid niet uitsluitend een afhaalfunctie heeft, geldt voor het gebruik van het restaurant of terras de hoofdregel dat na 00:00 uur geen nieuwe gasten mogen worden toegelaten en dat het restaurant en het terras om 01:00 uur dicht zijn. Uitsluitend voor de afhaalfunctie mag de eet- en/of drinkgelegenheid na 0:00 uur nog bezoekers ontvangen. Om 02:00 uur dient de eet- en/of drinkgelegenheid ook voor de afhaalfunctie gesloten te zijn.
 • Onder eet- en drinkgelegenheden worden mede verstaan coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen, sport- en verenigingskantines en stripclubs.

Verbod op gezelschappen (binnen en buiten) van meer dan 50 personen


Het is niet toegestaan om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Deze maatregel is ingesteld omdat als je ‘bij elkaar hoort’ het moeilijker is afstand te houden van de mensen met wie je samen bent dan van anderen. In gezelschappen ontstaan sneller een groter aantal contactmomenten dan tussen mensen die niet tot hetzelfde gezelschap behoren.

Een gezelschap is, in aansluiting op het spraakgebruik, de persoon of de personen met wie men samen is, al dan niet in aanwezigheid van anderen die niet tot het gezelschap behoren. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van “zich ophouden in een gezelschap” is het in ieder geval van belang of de personen bij elkaar horen vanuit het oogpunt van de relatie (bijvoorbeeld familie, een vriendengroep, een reisgezelschap, een sportteam of leden van een vereniging die gezamenlijk een ruimte bezoeken), of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardagsfeest of borrel voor genodigden).

Op deze regel is een aantal uitzonderingen van kracht, zoals:

 • demonstraties, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • het in gemeenschap met anderen belijden van godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaarten;
 • de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm culturele uiting;
 • de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • de uitoefening van het verenigingsrecht.

Meldplicht voor organisatoren voor samenkomsten van meer dan 50 personen

Voor organisatoren die samenkomsten organiseren voor meer dan 50 personen geldt een meldplicht, zowel binnen als buiten. Daarbij wordt iemand aangewezen die toezicht houdt op de coronamaatregelen. Deze meldplicht geldt niet voor:

 • eet- en drinkgelegenheden met een horecavergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij;
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers;
 • onderwijsinstellingen.

De contacten met de verschillende doelgroepen worden de komende periode sterk geïntensiveerd. Met hulp van velen, zoals gemeenten, besturen en medewerkers van vele verschillende maatschappelijk betrokken organisaties willen we de urgentie van deze boodschap kracht bijzetten en laten doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. Zo krijgen we deze boodschap zo goed mogelijk achter iedere voordeur. We moeten het samen blijven doen, samen volhouden en samen de schouders eronder blijven zetten. Want #alleensamen krijgen we het virus onder controle.

Afbeelding

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl

Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:

info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.