Overschot gemeente over 2016 naar zorg en spaarpot onderhoud

De gemeente Zuidplas heeft over 2016 een overschot van ruim 1,3 miljoen euro.

Dat staat in de jaarrekening die aankomende dinsdag in de gemeenteraad wordt behandeld. De lage rente, meevallers in WMO, voorzieningen onderhoud watergangen, sociale werkplaats en een niet inzetten van de behoedzaamsheidsreserve zijn de oorzaken van dit overschot. Na een eerdere bijstellingen van de tekorten in de jeugdhulp bleek ook de kosten voor landelijke zorg veel hoger uit te vallen. Zuidplas heeft gekozen om eerst zorg voor jeugd te leveren en dan pas de financiën verder te regelen. Het totale tekort op jeugdhulp valt 1,2 miljoen hoger uit.

Het overschot is wordt voor een groot deel in de reserve decentralisaties (voor alle zorg) gestort om de verwachte tekorten op jeugdhulp op te kunnen vangen in 2017 en 2018. In totaal wordt er 839.000 euro gestort in de reserve. Van de accountant moet ook de voorziening (vorm lening van de burger) watergangen worden omgezet in een reserve. Hierdoor wordt ook 365.000 euro aan de reserve toegevoegd met oormerk onderhoud watergangen. Dit was wel al onderdeel van het overschot. Meer informatie kunt u vinden op https://zuidplas.raadsinformatie.nl/vergadering/329299/Gemeenteraad%2004-07-2017

Dinsdag worden er ook de voorjaarsnota 2017 (overzicht van de wijzigingen van de eerder vastgestelde begroting) en de perspectievennota (doorkijk naar de toekomst) behandeld in een marathonvergadering die al om 14:00 uur zal beginnen en doorgaat tot de late uren van de avond. De doorkijk naar de toekomst is een klein overschot elk jaar waarbij ook 500.000 euro elk jaar wordt gespaard.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.