Nieuwe mijlpaal voor het Middengebied: gemeenteraad Zuidplas stelt bestemmingsplan vast

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2024 stelde de gemeenteraad van Zuidplas het eerste bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder vast. Met dit besluit komt de realisatie van het nieuwste dorp van Nederland weer een stap dichterbij.

Ontwikkeling Middengebied
Met de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder ruimtelijk gezien mogelijk. Daarmee komt het nieuwe dorp dat plaats biedt aan 8.000 woningen, twee bedrijventerreinen, commerciële- en maatschappelijke en landschappen weer een stap dichterbij.

Burgemeester Han Weber: “De gemeenteraad heeft met dit besluit een duidelijk planologisch kader gesteld voor de ontwikkeling van het Middengebied. Het komen tot besluitvorming was een intensief proces. De gemeenteraad heeft een enorme hoeveelheid informatie verwerkt, om zo uiteindelijk tot een
goed onderbouwde afweging te komen. Deze gemeenteraad heeft daarmee een belangrijk stuk van de geschiedenis van Zuidplas geschreven”. Wethouder Schuurman: “Ik ben enorm trots en dankbaar dat is dit besluit is genomen, als gemeente tonen we hiermee moed en lef. Maar hiermee zijn we er nog niet: we hebben veel huiswerk meegekregen, met name ook het voortzetten van de gesprekken met de huidige bewoners en ondernemers in het gebied om hen perspectief te bieden.”


Hoe nu verder?
Nu het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld wordt deze voorbereid ter publicatie op www.overheid.nl. Deze publicatie vindt uiterlijk twee weken na vaststelling door de gemeenteraad plaats. Het bestemmingsplan ligt dan voor een periode van zes weken ter inzage voor hoger beroep bij de Raad van State. Als er geen beroep wordt ingediend is het bestemmingsplan na de ter inzage termijn onherroepelijk. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is start de volgende fase van de ontwikkeling waarin onder andere het stedenbouwkundig plan voor fase 1a wordt behandeld en de Nota van Uitgangspunten en de grondexploitatie worden herijkt.

Op dit moment wordt een tweede bestemmingsplan voor de ontwikkeling voorbereid. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de gebieden Groene Schakel, Groene Waterparel en het kassengebied. Dit bestemmingsplan zorgt ervoor dat de bestaande functies behouden blijven. Daarmee blijft het huidige landschappelijke én dorpse karakter bestaan.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.