Raadsvergadering vragen regionale opvanglocatie (ROL)

Op woensdagavond 3 april vindt er wederom een raadsvergadering plaats over de Regionale Opvanglocatie (ROL). Er heerst onder inwoners van Zuidplas grote belangstelling voor hoe de discussie zich zal ontvouwen, met name rondom de vraag of het woord ‘primair’ uit de bestuursovereenkomst is verwijderd.

Tot op heden lijkt ‘primair’ niet uit de documenten geschrapt, wat leidt tot de vraag wat de raadsleden hier van vinden en welke conclusies zij hieraan zullen verbinden. Gebaseerd op de antwoorden op de schriftelijke vragen, blijft de situatie ongewijzigd – een situatie die wethouder Schuurman omschreef als ‘de nieuwe situatie’ toen hem gevraagd werd naar de mogelijke stappen indien het COA weigerde het woord te schrappen tijdens de vorige raadsvergadering. De vraag rijst of de raadsleden dit zullen accepteren.

De documenten suggereren dat het gebruik van het woord ‘primair’ een vergissing was, die pas werd ontdekt toen de documenten online beschikbaar waren voor omwonenden en raadsleden, die vervolgens het college hierop wezen. Dit roept vragen op over de zorgvuldigheid waarmee contracten, die een grote impact hebben op de inwoners van Zuidplas, worden behandeld.

Verder is er interesse in wat er gezegd zal worden over de mogelijkheden voor kleinschaligere opvang, een doel waar het platform AsielopvangZuidplas zich sterk voor maakt. Het platform zal aanwezig zijn bij de vergadering, die plaatsvindt in het gemeentehuis van Nieuwerkerk, beginnend om 19:30 uur op 3 april.

Voorvertoning in nieuwe tab

Het platform roept aan een ieder op om woensdag ook aanwezig te zijn op de publieke tribune om hun steun te betuigen

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.