Petitie voor behoud IJsselpark 400 keer ondertekend

Het plan van de gemeente Zuidplas om in het IJsselpark in Nieuwerkerk aan den IJssel een school te bouwen stuit op veel weerstand. De op 5 februari jl. gestarte online petitie, waar inwoners kunnen aangeven tegen de bouw van scholen in het IJsselpark te zijn, is al 400 keer getekend. Vele ondertekenaars geven daarbij ook een persoonlijke toelichting waarom ze het park willen behouden. Dinsdagavond 14 maart om 20:00 uur wordt de petitie aan de gemeenteraad aangeboden.

Die avond staat de informatie nota ‘B1494 Stand van zaken onderwijshuisvesting’ op de agenda. Uit deze nota blijkt dat het college van B&W nadrukkelijk naar het IJsselpark kijkt om er onderwijs te clusteren en het gebouw een bredere maatschappelijk invulling te geven zoals voor kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport. Ook staat vermeld dat de business case door herontwikkeling van de huidige schoollocaties fundamenteel anders zal worden.

De nota, die op 14 februari bij de ingekomen stukken stond, is op verzoek van de raad geagendeerd op 14 maart. Men is benieuwd naar de afwegingen van de wethouder om het IJsselpark te kiezen voor de nieuwbouw van De Wingerd, Gideonschool en PWA. Vanuit de raad zijn ook op voorhand vragen gesteld aan het college van B&W. Tijdens de vergadering zal een aantal leden van het Comité Behoud IJsselpark gebruik maken van het spreekrecht.

Op maandag 13 februari hebben inwoners van de jaren ‘80 wijk Zuidplas dit Comité Behoud IJsselpark opgericht en per brief vragen gesteld aan het projectbureau Zuidplas en de verantwoordelijk wethouder Zijlstra. Zo wil men graag weten of de aan de raad voor te leggen bestemmingsplanwijziging een tijdelijke of een definitieve zal zijn. Ook vraagt het comité om inzage in de flora en fauna onderzoeken.

De link naar de petitie vindt u HIER.

In de Omgevingsvisie van Zuidplas staat aangegeven dat het IJsselpark, onder de inwoners blijkbaar erg geliefde IJsselpark, in 2040 nog volledig groen is.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.