Passende financiële strategie gemeente Zuidplas; Forse investeringen in 2023

Op belangrijke onderwerpen investeren, beperkt stijgende lokale belastingen voor de inwoners en een sterke grip op de eigen financiën. Dat zijn de belangrijkste punten uit de programmabegroting en najaarsnota van de gemeente Zuidplas. Dit is de eerste begroting die gebaseerd is op het pas gepresenteerde Collegeprogramma 2022-2026. De doelstellingen hieruit zijn in de begroting vertaald naar inspanningen voor 2023, inclusief de hiervoor benodigde middelen.

De gemeente heeft te maken met financieel onzekere tijden. Een passende financiële strategie blijft heel belangrijk. Wethouder Jan Willem Schuurman (Financiën): “We zijn tevreden dat we, ondanks deze onzekerheid over de financiën, kunnen investeren in ambities en dat de lokale lasten slechts beperkt verhogen.”

De gemeente wil dat er ruimte is voor iedereen in Zuidplas en investeert daarom fors in de dorpen en zet in op goede voorzieningen voor inwoners, verenigingen en ondernemers.

Belangrijke ambities zijn onder meer:
* extra inzet op vergroten van veiligheid;
* een vangnet vormen voor inwoners die (financiële) hulp nodig hebben;
* het stimuleren van en inzetten op een goede fysieke en mentale gezondheid, onder meer door in te zetten op bewegen, spelen en sporten in de buitenruimte;
* bieden van geschikte onderwijshuisvesting;
* een mobiliteitsvisie, met aandacht voor verkeersveiligheid en goede doorstroming.


De lokale lasten stijgen gemiddeld met 2,3%. Goed nieuws voor inwoners met een koophuis is dat een sterkere stijging van de OZB is tegengegaan. In een eerder vastgelegd herstelplan was er nog sprake van een flinke stijging.

Deze begroting is sluitend in de jaren 2023 t/m 2025. Het jaar 2026 heeft echter nog een behoorlijk tekort. Dit wordt veroorzaakt doordat het gemeentefonds vanaf 2026 voor Zuidplas fors lager is. De onduidelijkheid hierover speelt bij alle gemeenten. Er wordt ook wel gesproken over het ravijnjaar 2026. Gemeenten zijn in afwachting van duidelijkheid vanuit het Rijk. Dit is een signaal dat Zuidplas in de lobby richting provincie en Rijk telkens geeft.

De Najaarsnota 2022 en Programmabegroting 2023-2025 worden op dinsdag 8 november in de gemeenteraad besproken.

Begroting in 1 overzicht

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.