Zuidplas stelt collegeprogramma 2022-2026 “Ruimte voor iedereen” vast

Zuidplas is één van de eerste gemeenten die een doelgericht collegeprogramma heeft opgesteld. Met dit programma zet het college vol in op een kansrijk, gezond, duurzaam, beleefbaar en groeiend Zuidplas.

Burgemeester Han Weber: “We zijn trots op het resultaat. De komende vier jaar zet het college zich vol in om de ambities waar te maken, samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Een gezonde financiële basis is daarbij uitgangspunt.”

Het college wil het eigen karakter en de identiteit van de dorpen én buurtschappen behouden. De groenstructuren in en om de dorpen wil het college versterken en de openbare ruimte beweegvriendelijker inrichten. Schone lucht, schoon water, het minimaliseren van geluidsoverlast en biodiversiteit maken Zuidplas duurzaam. Het college zet in op het faciliteren van inwoners in de energietransitie en het isoleren van de woning. We nemen maatregelen om wateroverlast, hittestress en droogte zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo blijft de gemeente groen, gezond en veilig.

Het college anticipeert met dit collegeprogramma op de stevige groei van de gemeente. Het college gaat voor het realiseren van huisvesting voor iedereen. We bouwen in de komende jaren nog duizenden woningen, zowel in en aan de dorpen als in de Zuidplaspolder. Vanuit de ambitie “eerst bewegen dan bouwen” krijgt elke vorm van mobiliteit een plek in Zuidplas. Dit doen we door te investeren in wegen, (fiets)routes voor langzaam verkeer en openbaar vervoer.

Het college laat ook voorzieningen meegroeien met de groei van Zuidplas. We zetten in op passend onderwijs in goede huisvesting en op volledig voortgezet onderwijs. Focus van het college ligt op preventie, zoals het vroeg signaleren van schulden, het versterken van de basisvaardigheden van inwoners en een gezonde leefstijl. Ook zet het college in op goede en bereikbare zorg.

Een optimale dienstverlening, communicatie en participatie zijn randvoorwaarden voor het realiseren van elke ambitie van het college. Aan de voorkant maken we verwachtingen helder en zorgen we dat afspraken duidelijk zijn en worden nageleefd. Met dit collegeprogramma biedt het college ruimte voor iedereen. Het collegeprogramma is niet in beton gegoten; het is een routekaart, die het college wil invullen en bijsturen samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.