Financieel positief jaar voor Zuidplas; zorgen over toekomst blijven

De gemeente Zuidplas heeft het financiële jaar 2021 met een positief saldo afgesloten (6,5 miljoen euro). Als gevolg van corona en een krappe arbeidsmarkt is helaas niet alles uitgevoerd zoals voorgenomen was door het college van burgemeester en wethouders. Een belangrijk deel hiervan vindt in 2022 alsnog plaats, wat dus in 2021 een eenmalig voordeel heeft opgeleverd maar waarvan de uitgaven alsnog in 2022 plaatsvinden.

Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2021. Ook de inwoners van de gemeente Zuidplas krijgen hiermee inzicht in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld vorig jaar is besteed.

Gemeenten hebben een zeer breed takenpakket. De laatste jaren is gebleken dat de Rijksoverheid niet altijd voldoende middelen ter beschikking stelt om deze taken uit te voeren. Gelukkig heeft het Rijk begin dit jaar meer geld beschikbaar gesteld, waardoor de zorgen minder werden. Daarnaast heeft de gemeenteraad eind 2021 besluiten genomen over een pakket aan maatregelen (Herstelplan) om ook de komende jaren te blijven kunnen voldoen aan de voorwaarde van een structureel sluitende begroting en tegelijkertijd ook de kwaliteit en omvang van de voorzieningen in de gemeente te houden.

Wethouder Jan Willem Schuurman heeft in het nieuwe college financiën in zijn takenpakket, waar dat in het vorige college Daan de Haas was. Schuurman: “Ondanks de inspanningen en extra middelen zien we nog steeds dat onze financiën de komende jaren onder druk staan en dat er wellicht keuzes gemaakt moeten worden. We zijn goed bezig, maar de zorgen over de komende jaren blijven. De kosten in het sociaal domein zijn onverminderd hoog en ook hebben we te maken met de onzekerheid
over de stijgende kosten waar we mee geconfronteerd worden, zoals steeds hoger wordende energieprijzen, rente en bouwkosten.”

Verder blikt Schuurman met een redelijk goed gevoel terug op 2021. “Natuurlijk overheerste de gezondheidsproblematiek rond het coronavirus, net zoals in 2020. Toch hebben we samen doorgezet en bijzondere dingen waargemaakt. In mei 2021 heeft de gemeenteraad een historisch besluit genomen het Middengebied te ontwikkelen en een vijfde dorp te laten bouwen. Een andere belangrijke mijlpaal is de start van Stichting ZO! in juli 2021 waarmee voor de inwoners één ingang voor zorg, activiteiten en hulp is gecreëerd.”

Naast de jaarstukken heeft het college van burgemeester en wethouders ook een zomernota gepresenteerd. Vanwege het aantreden van een nieuw college worden er in deze zomernota geen nieuwe ambities gepresenteerd. Het nieuwe college gaat de komende maanden een collegeprogramma schrijven en de financiële gevolgen hiervan worden dit najaar in de begroting van 2023 gepresenteerd. De jaarstukken en de zomernota worden 5 juli in de raadsvergadering besproken.

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.