Formatieproces volop onderweg, vervolg raadsbrede bijeenkomst

Na de verkiezingen van 16 maart jl. heeft ChristenUnie/SGP als grootste partij voorgesteld om met VVD, CDA en D66 te gaan onderhandelen over een coalitieakkoord en een nieuw college. Onder leiding van de externe formateur, Dick Alblas is het formatieproces inmiddels vol op stoom.
 
Tijdens de raadsbrede bijeenkomst op woensdag 6 april jl. zijn alle fracties van de gemeenteraad uitgenodigd hun ambities te delen op de thema’s duurzaamheid, wonen, zorg & gezondheid en bereikbaarheid & mobiliteit. Aansluitend hebben de formerende partijen meerdere keren gesproken over de beoogde coalitievorming. Er is gestart met de uitwerking van de eerste thema’s van het coalitieakkoord.
 
Op 20 april was wederom de voltallige gemeenteraad uitgenodigd om net als op 6 april jl. input te geven voor het formatieproces. Op basis van gepresenteerde data over trends en ontwikkelingen was de raad uitgenodigd haar ambities en doelen te delen op aanvullende thema’s zoals dienstverlening, economie en veiligheid.  
 

Planning
De formerende partijen hechten waarde aan een zorgvuldig coalitieproces voor de totstandkoming van een doelgericht coalitieakkoord. De ambitie is om het te bereiken coalitieakkoord na goedkeuring van de fracties op 31 mei 2022 te presenteren aan de raad. Hiermee willen de formerende partijen recht doen aan de waardevolle inbreng tijdens de raadsbrede sessies, als ook het goed kunnen betrekken van de eigen partijen bij het opstellen van het concept coalitieakkoord.

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.