Gemeenteraad Zuidplas bespreekt Coalitieakkoord en benoemt wethouders

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 1 juni besprak de raad het aangeboden coalitieakkoord. Daarnaast zijn Jan Willem Schuurman (ChristenUnie-SGP), Daan de Haas (VVD), Wybe Zijlstra (CDA) en Frans Klovert (D66) benoemd en geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Zuidplas.

Coalitieakkoord
Formateur de heer D. Alblas gaf in de raad een korte toelichting op het proces. In het algemeen waren de fracties erg te spreken over de brede opzet van het informatieproces afgezien van een aantal kritische noten. ChristenUnie-SGP, VVD, CDA en D66 zijn in een relatief korte periode gekomen tot een coalitieakkoord. Naast bovengenoemde partijen ondertekende de PVDA/GroenLinks symbolisch het akkoord.

Nieuw college
Jan Willem Schuurman en Daan de Haas waren de afgelopen periode ook al wethouder. Frans Klovert en Wybe Zijlstra zijn nieuw in het college. Samen met burgemeester Han Weber vormen de geïnstalleerde wethouders het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas.

De portefeuilles van de geïnstalleerde wethouders zijn als volgt ingedeeld.

Christen Unie-SGP: wethouder Jan Willem Schuurman
Portefeuille Wonen en Financiën

 Werk en inkomen
 Ruimtelijke ordening, inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder
 Volkshuisvesting
 Economische zaken
 Vergunningverlening
 Financiën

VVD: wethouder Daan de Haas
Portefeuille Mobiliteit en Dienstverlening

 Verkeer en vervoer
 Maatschappelijke ondersteuning
 Ouderen
 Landschap en recreatie
 Grondbedrijf
 Dienstverlening en bedrijfsvoering
 Personeel en organisatie

CDA: wethouder Wybe Zijlstra
Portefeuille Duurzaamheid en Beheer

 Duurzaamheid en milieu
 Onderwijshuisvesting
 Vastgoed
 Beheer Openbare ruimte
 Handhaving
 Sport
 Public Affairs

D66: wethouder Frans Klovert
Portefeuille Jeugd, Gezondheid en Cultuur

 Jeugd (hulp)
 Volksgezondheid
 Onderwijs
 Cultuur en erfgoed
 Implementatie Omgevingswet 
 Inwoners- en ondernemersparticipatie
 Recreatieparken
 Subsidiebeleid
 Mantelzorg
 Vrijwilligers

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.