Een vuilniszak in de container gaat € 1,50 kosten

De collega’s van Gouwe IJsselnieuws meldden het afgelopen week al, de afvalstoffenheffing in de gemeente Zuidplas gaat omhoog. Dit heeft te maken met de stijging van de kosten voor verwerking van restafval en de extra belasting op restafval, die de afgelopen jaren fors gestegen zijn. Ook is de vergoeding die de gemeente krijgt voor PMD en oud papier teruggelopen. “De inkomsten en uitgaven komen al een aantal jaren niet meer met elkaar overeen. Aangezien we uitgaan van 100% kostendekkendheid worden de uitgaven op de inzameling en verwerking van afval bekostigd uit de afvalstoffenheffing.”, legt wethouder Jan Willem Schuurman van Beheer Openbare Ruimte uit.

De reden dat de kosten stijgen heeft grotendeels te maken met marktwerking van vraag en aanbod. De reden dat er vanuit het Rijk extra belasting wordt geheven op het restafval was bedoeld als een stimulans om afval beter te scheiden. Vooralsnog heeft deze belastingheffing vooral een negatief financieel effect.


Vergelijkbare tarieven
Zuidplas staat niet alleen aangaande de verhoging van afvalstoffenheffing. Ook omliggende gemeenten gaan met hun tarieven omhoog. Gemeenten ontkomen er niet aan om de afvalstoffenheffing te verhogen. Velen deden dit al in 2019. Voor het komend jaar zijn de tarieven van de gemeenten Gouda en Waddinxveen vergelijkbaar met die van Zuidplas. Deze gemeenten rekenen net als Zuidplas met vaste en variabele tarieven (diftar). In Zuidplas gaat het variabele tarief omhoog
van € 1,- per zak naar € 1,50. De tarieven voor minicontainers voor restafval in het buitengebied gaan ook met 50% omhoog.
Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing bedraagt in 2020 op jaarbasis € 256,56 per huishouden.Afhankelijk van het aantal zakken (of minicontainers) restafval komt daar gemiddeld € 45,- bovenop.


Stimuleren van afvalscheiding
Wethouder Schuurman: “Afval is niet iets van de gemeente. We gaan er vanuit dat de vervuiler betaalt. Daarbij willen we inwoners stimuleren het afval zoveel mogelijk te scheiden. Als je minder restafval hebt, hoef je minder weg te gooien en betaal je ook minder. Dit najaar starten we een participatietraject met inwoners om samen te kijken hoe we het scheiden van afval kunnen verbeteren. Het doel is om te komen tot 75 kg restafval per inwoner per jaar. In 2018 was dit nog 117kg.”

Eerder in het nieuws

One Thought to “Een vuilniszak in de container gaat € 1,50 kosten”

  1. T.J.H. Plate

    Je maakt mij niet wijs dat de kosten voor de gemeente maar liefst 50% zijn gestegen terwijl we alle afval al scheiden.
    Ik vermoed dat de kosten van het veel te dure nieuwe gemeentehuis moeten worden gecompenseerd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.