ChristenUnie/SGP Zuidplas: “Hoog tijd voor helder plan Nieuwerkerk-Noord”

Raadslid Peter Molenaar (ChristenUnie/SGP) heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het perspectief voor Nieuwerkerk-Noord. Het perspectief voor Nieuwerkerk-Noord is al meerdere malen in de raad besproken. Al in 2009 is het bestemmingsplan hier gewijzigd naar ‘’woningbouw, nader uit te werken’’. Door diverse redenen is hier een flinke stagnatie opgetreden. In mei 2021 is op initiatief van CUSGP door de raad de motie ‘’Onderzoek Nieuwerkerk-Noord m.b.t. masterplan Middengebied Zuidplaspolder’’ aangenomen met de oproep om 4 scenario’s te verkennen.

Molenaar: “ChristenUnie/SGP heeft in 2021 aandacht voor NWK-Noord gevraag en volgt het proces in NWK-Noord nauwlettend en wil dat er voor de bewoners en grondeigenaren van NWK Noord op korte termijn zicht komt op toekomstperspectief voor zowel bewoners als ook gebied. ChristenUnie/SGP ziet als toekomst voor dit gebied een mix van: organische groei van het bestaande bedrijventerrein Hooge Veenen, ruimte voor sport en onderwijs en tot slot ook ruimte voor flexwoningen met toekomstperspectief voor door ontwikkeling voor permanente woningbouw na 2035.”

Om die reden heeft de fractie van ChristenUnie/SGP de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas:

 1. Kunt u aangeven, ook i.v.m. de behandeling van het bestemmingsplan vijfde dorp, of wij
  de toegezegde informatiebrief ontvangen voor het opiniërende deel behandeling
  bestemmingsplan vijfde dorp 23 april 2024?
 2. Kunt u in deze raadsinformatienota een concretere planning aangeven voor de
  doorontwikkeling / invulling van NWK Noord?
 3. In de informatienota van 1 december wordt een koppeling gemaakt met het
  gebiedspaspoort NWK. Onze fractie snapt deze insteek om zo ook NWK-Noord
  overstijgende initiatieven/behoeften integraal mee te wegen en kansen te benutten.
  Gezien de voortgang en het perspectief voor bewoners en bedrijven ziet onze fractie dit
  wel als twee losse projecten. Er loopt inmiddels namelijk al een specifiek project voor dit
  gebied, genaamd: Nieuwerkerk-Noord: Ruimte voor de toekomst. Deelt het college onze
  mening? En waarom wel of niet?

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.