CU/SGP Zuidplas schriftelijke vragen pilot jeugdhulp op IKC Koningskwartier Zevenhuizen

ChristenUnie/SGP stelt vragen over de inzet van jeugdhulp op IKC Koningskwartier. Het college ziet voorzichtig positieve resultaten van de pilot en denkt aan uitbreiding naar andere scholen in de gemeente. De inzet van een jeugdhulpverlener op school lijkt ervoor te zorgen dat minder leerlingen jeugdhulp nodig hebben buiten de school. Raadslid Rina Schuil-Stoorvogel (ChristenUnie/SGP): “ChristenUnie/SGP wil goede zorg voor iedereen, waar nodig en wanneer nodig. Maar ook dat alles gedaan wordt aan het versterken van kansen voor kinderen en het voorkomen van problemen waarvoor hulp nodig is. Voor kinderen die hulp nodig hebben is het fijn dat dit in een vertrouwde omgeving kan, zoals in deze pilot gebeurt. Om te kunnen bepalen of het zinvol is om deze werkwijze uit te breiden naar andere scholen en welk budget daarvoor gebruikt zou moeten worden hebben wij meer informatie nodig.”

Naar aanleiding hiervan heeft ChristenUnie/SGP de volgende vragen:

 • Het aantal beschikkingen jeugdhulp lijkt op het KC Koningskwartier lager te liggen dan andere
  scholen in Zuidplas volgens het college. Als het aantal kinderen dat jeugdhulp op school via deze
  pilot ontvangt opgeteld wordt bij het aantal beschikkingen, hoe ligt deze verhouding dan?
 • a.In hoeverre is de populatie van deze school vergelijkbaar met de populatie van andere scholen
  in Zuidplas? Bijvoorbeeld qua leeftijd, verdeling over groepen, relatief minder kinderen in hogere
  klassen, schoolprestaties, andere kenmerken of thuissituatie.  
  b.Verwacht het college nog veranderingen in deze uitkomsten op het moment dat de school
  meer representatief is en dus beter te vergelijken is met andere scholen in Zuidplas? 
 • Het college bekostigde deze pilot uit NPO gelden, en is voornemens dit te gaan voorzetten met
  middelen vanuit de meerjarenbegroting Thuisnabij Onderwijs. Wat is de reden dat jeugdhulp op
  school niet uit jeugdhulpbudget gefinancierd kan worden?
 • Zijn er naast het aantal beschikkingen dat lijkt af te nemen nog andere elementen die het college
  meeweegt in het al dan niet uitbreiden van dit concept naar andere locaties? Bijvoorbeeld of het
  concept past op een school, financiering en beschikbaarheid van de juiste mensen.
 • Wat is de rol van het onderwijs en het schoolmaatschappelijk werk als het gaat om een
  pedagogische basis en basis van zorg en ondersteuning? Is deze basis op orde op de scholen waar
  de pilot loopt en evt uitgebreid gaat worden? Denk aan 1) sociaal-emotionele lesprogramma’s
  die kunnen bijdragen aan het versterken van kansen voor kinderen en het voorkomen van
  problemen (zie onder meer deze handreiking), 2)onderwijsondersteuning vanuit het
  samenwerkingsverband voor kinderen met leerproblemen en/of ondersteuning aan leerkrachten

(kopfoto: kckoningskwartier)

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.