Inwoners Zuidplas ontvangen naast tegoed afvalpas op hun rekening ook een nieuwe toegangscode

Vanaf 1 mei 2022 worden in Zuidplas stortingen op de ondergrondse restafvalcontainers in rekening gebracht via de aanslag afvalstoffenheffing. Door deze verandering hebben sommige inwoners nog tegoed op hun afvalpas staan. Eerder heeft de gemeente gecommuniceerd dat dit tegoed eind 2023 verrekend zou worden met de gemeentelijke belastingaanslag 2023. Helaas is dit vanwege juridische en technische redenen niet uitvoerbaar. Daarom is gekozen om het tegoed op de rekening van de inwoner bij de eerste betaling van de afvalstoffenheffing 2023 te storten.

Inwoners ontvangen brief over hun tegoed
Alle huishoudens ontvangen een brief waarin de hoogte van het tegoed staat vermeld. Deze brief valt vanaf 1 maart in de brievenbus. De verspreiding heeft enige tijd nodig.

Het tegoed wordt automatisch overgemaakt
Het bedrag dat een inwoner nog tegoed heeft, wordt gestort op het rekeningnummer waarmee de inwoner de afvalstoffenheffing betaalt. Men hoeft geen actie te ondernemen, het bedrag wordt automatisch gestort nadat de eerste betaling is ontvangen.

Inzicht in stortingen via nieuwe inlogcode
In de bovengenoemde brief staat per huisadres een nieuwe inlogcode voor het inloggen op de website van Cyclus. Via deze website zijn de stortingen op de ondergrondse restafvalcontainer te volgen. Hier vindt men ook het bedrag dat men nog tegoed heeft op de afvalpas. Op https://www.cyclusnv.nl/mijngegevens kunnen inwoners inloggen met postcode, huisnummer en de nieuwe inlogcode.

Het bericht vanuit de gemeente komt een kleine twee weken nadat een bericht op JBN Nieuws tot veel discussie leidde onder de inwoners. In een poll op onze Nieuwerkerkse facebookgroep ´Je bent Nieuwerkerker´ kwam naar voren dat maar liefst 77% geen idee te hebben voor hoeveel euro men de afvalpas over de container sensor heeft geplaatst. Daarnaast bleek dat maar 2% inzage kon krijgen in het verbruik door het niet in bezit hebben van een eerder toegezonden code.

Informatie over de teruggave
Op www.zuidplas.nl/saldo-teruggave-afvalpas staat een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden rondom deze terugbetaling. Inwoners kunnen hier ook een contactformulier invullen mocht de vraag er niet bijstaan. Zij ontvangen dan zo spoedig mogelijk antwoord.


De gemeente helpt haar inwoners bij de teruggave

Voor inwoners die niet of minder goed met de digitale media en/of met de computer om kunnen gaan biedt de gemeente Zuidplas de mogelijkheid om op het gemeentehuis gezamenlijk de gegevens in te vullen.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.