Gemeente Zuidplas waarschuwt voor malafide grondhandelaren

De gemeente Zuidplas waarschuwt dat op verschillende locaties in Nederland grondhandelaren landbouwgrond aan tegen hoge prijzen aanbieden. Vaak met de belofte dat de agrarische bestemming van de grond op korte termijn zal wijzigen. Als dan blijkt dat de bestemming helemaal niet wordt gewijzigd, voelen kopers van die gronden zich misleid en/of opgelicht, omdat zij niets met de aangekochte grond kunnen.

Landbouwgronden hebben doorgaans een agrarische bestemming op het moment van aanbieden en sluiten van de koopovereenkomst. Dit terwijl een wijziging in de bestemming niet binnen afzienbare tijd of zelfs helemaal niet zal plaatsvinden. Stel u krijgt een aantrekkelijk aanbod tot het kopen van landbouwgrond met de toezegging dat de bestemming binnen afzienbare tijd door de gemeente zal worden gewijzigd door de gemeente.

Hoe kunt u voorkomen dat u een kat in de zak koopt?

Controleer dan altijd of de beweerde bestemmingswijziging een reële verwachting is. Dit kunt u doen door op de website Ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl) het geldende bestemmingsplan op te zoeken en te controleren wat de huidige bestemming van de grond is en of de gemeente plannen heeft om de bestemming van de grond te wijzigen. Als dit laatste de verwachting is, moet hierover informatie terug te vinden zijn op deze website.

Kijk ook op de website van het Kadaster (www.kadaster.nl) of vraag aan een plaatselijke makelaar wat de huidige marktwaarde is van de grond met zowel de ‘bestemming agrarisch’
als de marktwaarde van de grond met de ‘beweerde toekomstige bestemming’

Houd er verder rekening mee dat een waarde verhoging als gevolg van een gewijzigde bestemming pas intreedt als de bestemming daadwerkelijk en onherroepelijk is gewijzigd. Dit
betekent dat de gemeenteraad een besluit moet hebben genomen tot wijziging van de bestemming; de termijnen voor bezwaar en beroep tegen de bestemmingswijziging zijn verstreken en er ook geen bezwaar- of beroepsprocedure meer aanhangig is.

Tot slot lees de verkoopvoorwaarden en boetebedingen goed door in zowel de koopovereenkomst als de leveringsakte van de notaris. Vraag bij twijfel uw notaris om uitleg
over de betekenis en het gevolg van de voorwaarden.


Vermoedens van oplichting en/of misleiding?

Vraag om juridisch advies. U kunt hiervoor contact opnemen met uw rechtsbijstand verzekeraar, het Juridisch Loket (telefoonnummer 0800 – 8020) of een advocaat. Ook kunt u aangifte doen van oplichting bij de politie.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.