ChristenUnie/SGP Zuidplas: “Verduurzaming versnellen voor energie-intensieve bedrijven”

Raadslid Willem-Jan Verdoes (ChristenUnie/SGP) heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de impact van de energiecrisis op het (energie-intensieve) bedrijfsleven.

Raadslid Willem-Jan Verdoes: “De stijgende energieprijzen hebben een ongekende uitwerking op onze energie-intensieve ondernemers. Met name de glastuinbouw heeft het zwaar. De eerste bedrijven zijn al failliet of stoppen met hun bedrijf, omdat de energielasten te groot zijn geworden. Er is behoefte aan stabiliteit en perspectief. Stabiliteit op korte termijn om de winter door te komen. Daarnaast is er een helder perspectief nodig voor de toekomst. In de optiek van ChristenUnie/SGP is dit mogelijk door versneld te verduurzamen.”

De ChristenUnie/SGP-fractie krijgt signalen van energie-intensieve ondernemers, zoals tuinders, dat de impact van de energiecrisis op de bedrijven zorgelijk is. Naar aanleiding hiervan heeft ChristenUnie/SGP de volgende vragen:

Zijn er bij het college cijfers bekend van bedrijven die als gevolg van de energiecrisis het ofwel zwaar hebben ofwel om dreigen te vallen?

De gemeente is zeer beperkt in mogelijkheden in ondersteuning. Op landelijk niveau zijn er regelingen (TEK) ter ondersteuning. Dit is met name voor de korte termijn. Is het
college het met ons eens dat om de middellange termijn verduurzaming noodzakelijk is om een helder toekomstperspectief te hebben? Welke mogelijkheden ter ondersteuning ziet het college hiertoe voor de gemeente?

Is het college het met de fractie van ChristenUnie/SGP eens dat de gemeente maximaal dient te faciliteren in de energietransitie? Kan worden aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het komen van warmtenetten ten behoeve van o.a. de glastuinbouw?

De glastuinbouw kan een aanjager zijn van warmtenetten die daarnaast ook warmte kunnen leveren aan de gebouwde omgeving. Ziet het college ook deze koppelkans en daarmee de urgentie van versnelling van de energie-en warmtetransitie alleen al vanwege de huidige energiecrisis?

We lezen in het Hart van Holland dat er een ‘Klimaatburgemeester’ is. Deze persoon roept zijn mede inwoners op om zelf met een kleiner warmtenet te komen. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met de warmtenetten die zijn voorzien in Moerkapelle? Is er ook een mogelijkheid dat inwoners hiertoe zelf het initiatief nemen? Hoe gaat de gemeente hiermee om?

Is het college in gesprek met partijen die een warmtenet kunnen realiseren in de gemeente Zuidplas?

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.