Lintjesregen in de Zuidplas: Koninklijke onderscheiding voor Nieuwerkerkse Truus Burger

Burgemeester Han Weber heeft vandaag de traditionele ‘lintjes’ ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning in de raadzaal van het gemeentehuis uitgereikt. Op dinsdag 26 april 2022 zijn veertien inwoners met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt en verrast met een Koninklijke onderscheiding en een toespraak van de burgemeester.

Achtereenvolgens zijn mevrouw (Agnes) van der Aa, mevrouw (Truus) Burger-den Haag, echtpaar (Cor en Greet) de Haan-Pronk, mevrouw (Jeannine) den Hollander-van Haaren, de heer (Johan) Knoester, mevrouw (Jannie) Reijm-Bos, mevrouw (Annelies) van Soomeren, mevrouw (Lenie)van ‘t Wout- Verbeek, mevrouw (Ineke) Vroegindeweij-van den Ham, de heer (Hans) Klijn, mevrouw (Maaike) Pieterse-Palsgraaf, mevrouw (Agatha) de Wilde-Pols en de heer (Dirk) Verstoep benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast de versierselen ontvingen de gedecoreerden een oranje bos bloemen en Zuidplas Waterfles met oranje draagring cadeau.

Gedecoreerdenbijeenkomst
In de middag sloten de net gehuldigde gedecoreerden aan bij de Gedecoreerdenbijeenkomst in het Van der Valk Hotel te Nieuwerkerk aan den IJssel, waar alle gedecoreerden in de gemeente Zuidplas voor zijn uitgenodigd.

Ook iemand voordragen voor een lintje?
Kijk voor meer informatie op www.zuidplas.nl > Koninklijke onderscheidingen.

Proficiat Agnes van der Aa, Truus Burger-den Haag, Cor en Greet de Haan-Pronk en Jeannine den Hollander-van Haaren
foto: gemeente Zuidplas
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Mevrouw (Truus) Burger-den Haag
Mevrouw Burger-den Haag ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor haar langdurige inzet als vrijwilliger. Al 20 jaar is zij in touw voor de PCOB waar zij nu 1e secretaris is. Zowel als bestuurslid én als mens kan er altijd een beroep op haar worden gedaan. Tijdens de lagere schoolperiode van haar kinderen is zij acht jaar klassenmoeder en voorleesmoeder geweest. Verder is zij als bestuurslid betrokken geweest bij een aantal koren, zoals de koren Con Spirito, Hervormd Gemend Koor, kinderkoor De Wegwijzers en Jeugdkoor Step Forward.
Daarnaast is zij actief voor het Koningin Wilhelmina Fonds, waar zij sinds 2000 onder andere collectanten werft voor de jaarlijkse collecte van het KWF-fonds voor een aantal wijken in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij collecteert zelf ook. Eveneens is zij bezoekdame bij de lokale afdeling van Stichting de Zonnebloem. Lange tijd is zij ook mantelzorger geweest van haar inmiddels overleden echtgenoot, maar wist altijd tijd en ruimte te vinden om naast het mantelzorgen ook anderen te blijven bijstaan.

Mevrouw (Agnes) van der Aa
Mevrouw van der Aa ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor haar langdurige verdiensten die van grote betekenis zijn gebleken in het bijzonder voor lotgenoten die leven met kanker en mensen in de laatste fase van hun leven. Steeds was zij de drijvende kracht en de constante factor! Haar eerste vrijwillige activiteiten startten in 1995 toen zij iedere zaterdag trouw naar De Klup in Gouda reisde om mensen, jong en oud met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij allerlei activiteiten en spelletjes. Daarna begon zij als vrijwilliger in het hospice IJsselthuis tot op de dag van vandaag. Zij staat vaak wekelijks bewoners bij in de laatste periode van hun leven. Zij heeft – Camino – het eerste inloophuis voor mensen die leven met kanker in gemeente Zuidplas opgericht en een eigen plek voor Camino gerealiseerd. Ze was tevens een van de bestuursleden toen Camino een stichting werd.

Meneer (Cor) en mevrouw (Greet) de Haan-Pronk
Meneer de Haan en mevrouw de Haan ontvangen beide een Koninklijke onderscheiding voor het langdurig en gezamenlijk kosterschap in de Ontmoetingskerk te Capelle aan den IJssel. Meneer de Haan ontfermt zich daarnaast als gemeentelid over ouderen in de Ontmoetingskerk met een belletje of een praatje. Meer dan 20 jaar verleende hij mantelzorg voor een echtpaar uit de gemeente inclusief de administratie. Ook is hij ruim 20 jaar voorzitter van de VvE Penningkruid en het aanspreekpunt voor het administratiekantoor en regelt hij samen de jaarlijkse ledenvergadering. Verder liggen zijn verdiensten op het terrein van de financiën als penningmeester van het kerkkoor Credeo Singers, waar hij zelf meer dan 50 jaar lid van is.

Mevrouw de Haan is naast de eerdergenoemde kosterwerkzaamheden en haar betaalde baan vrijwilliger geweest in het winkeltje van Verpleeghuis Rijckhove en waar zij ook achter de entreebalie te vinden was. Inmiddels is zij gepensioneerd en verricht zij vrijwillig als gastvrouw werkzaamheden bij de entreebalie van woonzorgcentrum Meander in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier verzorgt zij vanwege haar representatieve kwaliteiten en sociale omgang de contacten met bewoners en bezoekers.

Mevrouw (Jeannine) den Hollander-van Haaren
Mevrouw den Hollander-van Haaren ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten bij de waterscouting Zeeverkennersgroep De IJssel. Zij is meer dan een kwart eeuw lid en vervult hier van meet af aan verschillende functies. Opvallend is de hoeveelheid aan taken en haar grote betrokkenheid bij de scoutingvereniging en de jeugd, waar zij veel energie in heeft gestoken. Zo vervulde zij taken als leiding bij diverse speltakken, als praktijkbegeleider, als vertrouwenspersoon, als organisatietalent bij zomerkampen en andere bijzondere activiteiten, en haar rol als voorzitter van het verenigingsbestuur. Verder organiseerde zij diverse collectes zoals Jantje Beton en Oranjefonds en droeg zij bij aan de jeugdvakantiespelweek in de gemeente Zuidplas. Ook nam zij deel aan andere acties buiten scouting zoals Cupcake for kids. Momenteel is zij bij de Scouting als algemeen lid beschikbaar om de leidingteams waar nodig nog steeds te ondersteunen.

De heer (Johan) Knoester
De heer Knoester ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn langdurige verdiensten op historisch terrein. Zo is hij 20 jaar actief bij de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij heeft hier meerdere rollen vervuld, van lid/voorzitter kascontrole commissie, het voorzitterschap van de vereniging, als conservator tot momenteel nog steeds als bestuurslid educatie. Met enige regelmaat ontvangt hij schoolklassen, doceert hij als vanouds over thema’s in het lesmateriaal en geeft hij presentaties en lezingen voor andere maatschappelijke organisaties in Nieuwerkerk zoals de ouderenbonden, de bejaardentehuizen, kerkgenootschappen en voor het algemeen publiek in de bibliotheek. Hij heeft zich binnen de historische vereniging op verschillende terreinen weten te onderscheiden: door historisch onderzoek naar de Nieuwerkerkse geschiedenis; door publicaties in het eigen tijdschrift van de historische vereniging, in digitale nieuwsbrieven en nieuwsberichten via de lokale media; als conservator wisseltentoonstelling in de oudheidkamer; als eindredacteur van het boek “Thuis in Zuidplas, van Polder tot Gemeente” en zijn betrokkenheid bij het opstellen van een gemeentelijke Erfgoedvisie en deelname aan Cultuurplatform Zuidplas, en het opstellen van de gemeentelijke Cultuurvisie. Hiernaast maakt hij zich ook verdienstelijk binnen de Protestantse gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.

Proficiat Johan Knoester, Jannie Reijm-Bos, Annelies van Soomeren, Lenie van ‘t Wout-Verbeek en Ineke Vroegindeweij-van den Ham (foto: gemeente Zuidplas)

Zevenhuizen

Zevenhuizen


Mevrouw (Jannie) Reijm-Bos
Mevrouw Reijm-Bos ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor haar langdurige en vrijwillige inzet op een aantal terreinen. Zo zet zij zich 40 jaar samen met 2 andere vrouwen in voor de Ouderensoos Levensvreugd in Oud-Verlaat om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement geraken. Iedere oudere uit Oud Verlaat is van harte welkom. Sinds 1995 is zij koster van de Kapel in Oud Verlaat. Zij verricht de taken die het kosterschap meebrengen tot op de dag van vandaag, zoals de ontvangst van de kerkleden, het onderhoud in de Kapel, het maandelijks koffiedrinken, het onderhouden van contacten met predikanten en organisten, het verzorgen van de bloemengroet. Verder is zij vrijwilliger bij de Hervormde Vrijwilligers Dienst en sinds 2020 wijkcontactpersoon van het Pastoraal team Oud-Verlaat, waarbij zij de gemeenteleden haar luisterend oor biedt door hen persoonlijk te bezoeken.

Mevrouw (Annelies) van Soomeren
Mevrouw van Soomeren ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor haar langdurige verdiensten. Zo is zij sinds 1985 mantelzorger voor een oude blind geworden overbuurman, haar schoonvader en de bewoners in De Zevenster. Verder heeft zij al meer dan 30 jaar (tot 2016) vrijwillig taken vervuld bij voetbalvereniging VV Groeneweg in Zevenhuizen, waar zij de meeste tijd besteedde aan kantinewerkzaamheden, maar ook voor de organisatie van ledendagen en andere activiteiten heeft zij zich geregeld ingespannen. Bij zwemvereniging Barracuda in Nieuwerkerk aan den IJssel was zij eveneens vrijwilliger in de tijd dat haar zoon hier lid was. Zij vervulde met veel enthousiasme meerdere functies, zoals tijdwaarnemer, trainster, organisator van zwemkampen voor de jeugd en bestuurslid (penningmeester). Sinds 1995 is zij een van de drijvende krachten bij de EHBO-vereniging Zevenhuizen. Al 40 jaar actief lid, waarvan 25 jaar als bestuurslid/secretaris. Tevens zet zij zich in als burgerhulpverlener voor een hartveilige gemeente. Zij beheert een AED en gaat bij een ‘onwel wording’ direct op pad.

Proficiat Hans Klijn, Maaike Pieterse-Palsgraaf, Agatha de Wilde-Pols en Dirk Verstoep (foto: gemeente Zuidplas)
Moerkapelle

Mevrouw (Lenie) van ‘t Wout-Verbeek
Mevrouw van ’t Wout-Verbeek krijgt haar onderscheiding voor onder meer haar verdiensten als vrijwilliger en bestuurslid (oa secretaris) sinds de jaren ‘80 bij gymnastiekvereniging Tarzan in Moerkapelle. Ze is tevens al 63-jarig lid. Naast Tarzan is zij betrokken bij de Rolschaatsvereniging Rolling 90, waar ze tot Lid van Verdienste is uitgeroepen. Hier is zij tot op de dag van vandaag bestuurslid, maar verzorgt ook de kleding, de aankleding van de zaal bij de wintershows, en belangrijke wedstrijden. Tijdens bondswedstrijden is zij Rekenmeester. Sinds 2020 richt zij zich op vluchtelingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen en helpt hen zich thuis te voelen. Ook geeft zij sinds 2017 taallessen in de bibliotheek, die overigens ook bedoeld zijn voor volwassenen met een taalachterstand. Ook is zij 17 jaar secretaris van het bestuur ZePaRo (Zevenhuizen Parijs Rotterdam) een afgeleide van de bestaande RoPaRun. Ze is een van de pijlers van Team ZePaRo en van grote waarde voor het team. Sinds haar pensioen helpt ze mee als voorleesoma op een basisschool in Moerkapelle.

Mevrouw (Ineke) Vroegindeweij-van den Ham
Mevrouw Vroegindeweij-van den Ham ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor al haar vrijwillige werkzaamheden. Die vingen aan toen zij baan in het onderwijs opzegde, om haar echtgenoot jarenlang te kunnen ondersteunen in zijn huisartsenpraktijk. Ze nam plaats in de Medezeggenschapsraad toen haar kinderen op de middelbare school zaten. Naderhand nam zij voor 12 jaar de voorzittersrol op van de Regionale indicatiecommissie (het huidige CIZ) tot de opheffing daarvan en boog zich over de toekenning van indicaties aan ouderen die ingeschreven wilden worden voor een verzorgingshuis. Na het volgen van een 2-jarige cursus werd zij lid van het Team Psycho Pastorale Toerusting van de Hervormde Kerk Moerkapelle. Deze dienstverlening biedt zij nog steeds. Tussen 1971 en 1982 is zij presidente/voorzitter/vicevoorzitter geweest van de vereniging NCVB/De Christenvrouw afdeling Moerkapelle en tussen 1989 en 1995 vicepresidente/presidente. In 2001 nam zij plaats in het landelijk bestuur van de Nederlandse Vereniging De Christenvrouw, als algemeen adjunct en als afgevaardigde in de redactiecommissie. Na het verstrijken van de bestuurstermijn in 2007 ging zij verder als redactielid. Wel zo’n tien jaar zette zij zich voor de Tweede Kanswinkel (kringloopwinkel) in Moerkapelle. Haar jarenlange inzet voor het seniorenwerk van Nederlandse Hervormde Kerk Moerkapelle is respectabel. Verder begeleidt zij op piano het seniorenkoor De Avondster tijdens wekelijkse repetities. Naast het lidmaatschap sinds 2014, is zij voorzitter. Ook was zij als begeleider bij zangmiddagen in verzorgingshuizen actief. Als vrijwilliger van de Nederlands Hervormde Kerk Moerkapelle heeft zij de taak om gemeenteleden te attenderen in geval van lief en leed.

Moordrecht

De heer (Hans) Klijn
De heer Klijn ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet en trouw voor Korfbalvereniging IJsselvogels Moordrecht. Hij is al 35 jaar lid. In de afgelopen dertig jaar heeft hij zich binnen de vereniging onderscheiden als een man met een open luisterhouding, vragen stellend,nrespectvol en eerlijk, betrokken in sociaal en maatschappelijk opzicht. Hij vervulde meerdere rollen bij de vereniging, als coach (van onder andere het G-team), als trainer, als scheidsrechter en opleider (wedstrijden fluiten op landelijk niveau) en recent als bestuurslid technische zaken. Met het jeugdteam heeft hij in 1991 een mooi resultaat neergezet, toen het team het de Nederlands Kampioenschap in de Hoofdklasse heeft weten te bereiken. Tussen de korfbalbedrijven door is hij een raadsperiode raadslid geweest, vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid. Sinds drie jaar is hij bestuurslid bij Korfbalvereniging IJsselvogels met de portefeuille technische zaken.

Mevrouw (Maaike) Pieterse-Palsgraaf
Mevrouw Pieterse-Palsgraaf ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor haar vrijwillige inzet bij o.a. Vrouwen van NU Moordrecht, voorheen Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen. Ze is al meer dan een halve eeuw lid. In het begin maakte ze deel uit van het bestuur, eerst als secretaris en later als voorzitter. Haar verdiensten bestonden uit het organiseren van cursussen, ouderenmiddagen en het jaarlijkse reisje, en het leiden van de bestuursvergaderingen en maandelijkse ledenbijeenkomsten. Na deze bestuursperiode is zij altijd actief en betrokken gebleven door o.a. plaats te nemen in de jubileumcommissies van 1988, 1998, 2018. Verder was zij de creatieve geest voor het koor Spelen d’er Wijs, vanaf 1976. Samen met drie andere vrouwen heeft zij met haar enthousiasme wel vijf verschillende programma’s met liedjes bedacht. Het koor trad hiermee velen malen op voor verschillende Vrouwen van Nu afdelingen in heel Zuid-Holland. Sinds 2006 is zij vrijwilligster van De Zonnebloem voor huisbezoeken en activiteiten voor de gasten. Vanaf 2019 is zij daarnaast secretaris en waarnemend voorzitter van de vereniging De Zonnebloem.

Mevrouw (Agatha) de Wilde-Pols
Mevrouw de Wilde-Pols ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor haar langdurige en vrijwillige inzet. Haar verdiensten gaan terug naar eind jaren 70 van de vorige eeuw bij turnvereniging Moordrecht (TUMO). Hier was zij penningmeester/secretaris. Zelfs toen zij geen bestuurslid en geen lid meer was, verzorgde zij jarenlang en belangeloos nog steeds de jaarlijkse belastingaangifte inclusief de loonbelasting van de gecontracteerde docenten. Tussen 1985 en 1994 speelde zij een actieve rol binnen de VVD Moordrecht. Eerst als bestuurslid, gevolgd door het raadslidmaatschap in 1987 van de toenmalige gemeente Moordrecht. Vervolgens raakt zij als bestuurslid betrokken bij de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs. De verzelfstandiging en professionalisering van het openbaar onderwijs in Moordrecht vormde een grote uitdaging. Daarnaast was zij als bestuurslid actief voor voetbalvereniging Moordrecht. Van 1999 tot 2007 was zij lid van de Raad van Toezicht bij de Rabobank. Tot op heden is zij penningmeester bij Stichting Drost IJzerman (opgericht op 12 april 1878) Als het langst zittend bestuurslid (19 jaar) – ook wel regentes – vervult zij een belangrijke rol als vraagbaak en bewaakt de doelstellingen van de Stichting. Haar taken gaan verder dan alleen de kas bewaken. Tenslotte is zij mentor bij de Stichting Mentorschap Haag en Rijn, bezoekt cliënten en houdt contact met de hulpverlening en het regelen van aanverwante zaken. Sinds 2020 is zij ook als coach verantwoordelijk voor 10 andere mentoren.

De heer (Dick) Verstoep
De heer Verstoep ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn activiteiten die al aanvingen in de jaren 80. Hij was toen voorzitter van de turnvereniging TUMO en twee jaar lang vervangend penningmeester, omdat er geen penningmeester voor handen was. Bij voetbalvereniging Moordrecht was hij eveneens voorzitter en waar hij naast het leiden van bestuursvergaderingen ook de uit- als thuiswedstrijden bijwoonde. Tien jaar lang maakte hij deel uit van het bestuur van D66, als penningmeester maar was ook actief tijdens verkiezingscampagnes en droeg inhoudelijk bij aan het verkiezingsprogramma. Daarnaast is hij vrijwillig mentor bij Stichting Haag en Rijn en heeft hij op vrijwillige basis en vanuit collegialiteit tijdelijk de functie van coördinator bekleed. Toen in 2015 de financiën het toelieten, kon weer een betaalde kracht worden aangesteld. Verder is hij 9 jaar voorzitter geweest bij Volkstuinvereniging De Knollentuin met 70 tellende leden en leidde hier de bestuurs- en ledenvergaderingen. Ook zwaaide hij de voorzittershamer bij Shantykoor De Moordzangers dat nota bene bij de Volkstuinvereniging werd opgericht. Als geboren Haastrechtenaar is hij betrokken geraakt bij het Gemaal de Hooge Boezem in 2014, een educatief centrum waar in beeld wordt gebracht hoe bewoners is West Nederland vanaf het jaar 1000 droge voeten houden. Hier is hij 3 jaar vice voorzitter geweest en momenteel nog vrijwilliger en rondleider van gasten. Ten slotte rijdt hij zo’n 3 a 4 ritten per maand voor Stichting Uitbus Plus Zuidplas.

nuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.