de stappen in de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder gezet

Gemeente Zuidplas heeft de Europese aanbesteding afgerond om een adviesbureau te contracteren die de gemeente bijstaat bij het opstellen van het MilieuEffectRapport (hierna MER) en de daarvoor benodigde onderzoeken. Deze belangrijke opdracht is gegund aan advies- en ingenieursbureau Sweco. Naast het MER gaat Sweco ook met een team aan experts de gemeente ondersteunen bij het opstellen van het bestemmingsplan of omgevingsplan voor de realisatie Middengebied in de Zuidplaspolder. Tevens heeft de gemeenteraad op 17 februari jl. besloten een krediet ter beschikking te stellen aan het college om dit jaar de volgende stap in de ontwikkeling van het Middengebied te zetten.

Met dit krediet kan de projectorganisatie verder met haar werk en wordt deze gedeeltelijk vergroot om de benodigde werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarnaast worden onderzoeken uitgevoerd onder meer op het gebied van klimaatadaptatie en mobiliteit.

Ook blijft de gemeente investeren in communicatie, participatie en betrokkenheid van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Zo is er eerder een omgevingsmanager aangesteld voor het project als direct aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en overige betrokkenen in het Middengebied. De gemeenteraad heeft nu ook ingestemd met de realisatie van een informatiecentrum in het gebied.

Met dit informatiecentrum wil de gemeente ontmoeten centraal stellen. Hier kan iedereen terecht voor informatie over de ontwikkeling van het Middengebied en gemeente Zuidplas. Het wordt een plek waar onder andere gesprekken gevoerd kunnen worden en waar informatie- en meedenk-bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden.

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.