Onderzoek naar gemeentebreed Ondernemersfonds

Het georganiseerde bedrijfsleven in Zuidplas werkt toe naar iets nieuws: een gemeentebreed Ondernemersfonds. Een vrije financiële positie voor en door ondernemers. Een fonds dat de georganiseerde ondernemers in staat stelt te investeren in gezamenlijke ambities en belangen. De besturen van drie grote ondernemersverenigingen – VION, OKZM en OVM – zijn de initiatiefnemers. De komende maanden gaan zij in gesprek met hun leden en andere belanghebbenden over dit initiatief. Bij voldoende steun zal een voorstel tot realisatie van het fonds nog voor de zomer aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Een Ondernemersfonds is een gezamenlijke investeringspositie van het bedrijfsleven. Alle bedrijven betalen mee aan het fonds via een extra ozb-bijdrage. In georganiseerd verband besluiten ondernemers gezamenlijk over de gewenste bestedingen. Dan kan het gaan om praktische zaken zoals
beveiliging en parkmanagement op de bedrijventerreinen of sfeerverlichting in de winkelgebieden. Maar ook visionaire bestedingen in het kader van duurzaamheid, onderwijs-arbeidsmarkt projecten en kennisdeling.

De samenwerking met ondernemers vind ik zeer belangrijk. In andere gemeenten zie ik dat professioneel georganiseerde ondernemers, bijvoorbeeld in een BIZ of Ondernemersfonds, veel meer voor elkaar krijgen dan bijvoorbeeld een vereniging. In zo een fonds zit niet alleen budget om gezamenlijke doelstellingen te verzilveren, maar ook om een betaalde kracht in te huren om de belangen te behartigen. Dit gun ik onze ondernemersverenigingen ook.”

Wethouder Jan Willem Schuurman

Het Ondernemersfonds is een beproefd en bewezen instrument voor economische stimulering. Er zijn ruim 40 gemeentebrede fondsen actief in het land, van groot (Utrecht) tot klein (Schiermonnikoog). Op al die plekken heeft het fonds bijgedragen aan economische dynamiek en het organiserend vermogen van het bedrijfsleven.

Steeds meer gemeenten in Nederland werken met veel succes met een ondernemersfonds. Dit geldt ook voor onze omliggende gemeenten Waddinxveen, Gouda en Krimpernerwaard. We willen, door ons goed te organiseren, een bijdrage leveren aan de economische gezondheid van de bedrijven in Zuidplas. Bijvoorbeeld door te investeren in de kwaliteit van de bedrijventerreinen, collectieve marketing voor de winkelgebieden en als waardevolle gesprekspartner. Er zijn zoveel kansen voor onze bedrijven, die moeten we willen pakken. Samen met de gemeente presenteren we binnenkort de mogelijkheden binnen dit ondernemersfonds aan de leden van de verenigingen en de gemeenteraad.”

Robin Dijkgraaf, voorzitter van de VION:

De vraag naar versterking van de ondernemersorganisatie in Zuidplas is niet nieuw. Ruim 2.5 jaar geleden zijn hierover al verkennende gesprekken gevoerd tussen de verenigingen en de gemeente. De conclusie van die gesprekken is dat een vorm van niet-vrijblijvende samenwerking noodzakelijk is.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:

www.nieuwerkerkfm.nl

Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:

info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.