Zuidplas koploper met innovatief verkeersonderzoek

Op verzoek van de gemeenteraad is er uitvoerig verkeersonderzoek gedaan in de gemeente Zuidplas. Hierbij is een nieuwe onderzoeksmethode gebruikt, waarbij heel veel data gecombineerd zijn tot een compleet beeld. De methode is een voorbeeld voor andere gemeenten in de regio en zelfs daarbuiten. Wethouder Schuurman is daar trots op. “Dankzij een scherpe en kritische gemeenteraad hebben we nu een volledig beeld van alle kansen en risico’s in onze verkeersinfra en het is mooi dat we in Zuidplas koploper zijn. Andere gemeenten in de regio kunnen nu ook deze methode gebruiken.”

Het verkeersonderzoek heeft aangetoond dat er op dit moment weinig knelpunten zijn in de verkeersveiligheid en de doorstroming. De ontsluiting van de dorpen via de provinciale wegen geeft niet veel overlast. Er is nu niet veel vertraging om de dorpen in te komen, ook niet vanaf de aansluitingen vanaf de provinciale wegen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het onderzoek naar de gemeenteraad gestuurd.Naar verwachting zal het verkeer in de komende jaren zodanig groeien in Zuidplas, dat er wel aandachtspunten zijn. De doorstroming op de N219 en daarmee ook de doorstroming op de aansluitende wegen van en naar deze provinciale weg kan een mogelijk verkeersknelpunt gaan vormen. Ook de A12 en A20 met hun aan- en afvoerwegen hebben aandacht nodig.

Motie infrastructuur

Het uitvoerige onderzoek is gedaan op verzoek van de gemeenteraad van Zuidplas. In maart 2019 vroeg de raad via de motie Infrastructuur om inzage in alle knelpunten op het gebied van doorstroming en infrastructuur in de gemeente. Het onderzoek is breed ingestoken. Er is gekeken naar doorstroming, maar ook naar objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. Inzichten zijn gecombineerd om tot een goede verkeersagenda te komen. Dit is gedaan met behulp van een digitaal hulpmiddel, waarmee een groot aantal data zoals bijvoorbeeld reistijden en ongevallen, zijn gecombineerd met gegevens hoe de inwoners van Zuidplas verkeersveiligheid ervaren. Veel inwoners deden in de dorpen mee aan deze “Prikker op de kaart”, die veel inzicht bood in de verkeersbeleving van de mensen zelf.

Ondersteuning mobiliteitsvisie

Aan de hand van alle gegevens zijn huidige knelpunten in beeld, net zoals mogelijke uitdagingen in de nabije toekomst en eventuele aandachtspunten. Op korte termijn is bijvoorbeeld de doorstroming van de N219 er zo een. Op langere termijn ook de A12 en A20. Alle locaties die uit het onderzoek naar voren komen neemt de gemeente op in het zogeheten risicogestuurde uitvoeringsprogramma, dat later in 2020 door de gemeenteraad wordt behandeld. Daarin komen ook andere locaties te staan die met het vervolgonderzoek in het kader van het landelijke strategische plan verkeersveiligheid naar voren komen. Op hoofdlijnen geeft het onderzoek nu nog geen aanleiding om het huidige mobiliteitsbeleid van een update te voorzien. Het college vindt dat de resultaten het huidige verkeersbeleid, dat voortkomt uit de vastgestelde mobiliteitsvisie voor Zuidplas, ondersteunen en is daar blij mee.

Aanpak knelpunten en aandachtspunten

Dat neemt niet weg dat de gemeente, vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma, al een aantal knelpunten en aandachtspunten aanpakt. Bijvoorbeeld de Burgemeester Klinkhamerweg – Noordelijke Dwarsweg en Burgemeester Klinkhamerweg – Opril, maar bijvoorbeeld ook de Koningsspil in Moerkapelle en de Moerkapelse Zijde. Bovendien blijft de gemeente Zuidplas investeren in verkeersveiligheid, onder andere met de campagne “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers”. Wethouder Verkeer Jan Willem Schuurman is hiervan ambassadeur.

Het onderzoek is in te zien op de website van de gemeente: https://www.zuidplas.nl/beleid-verkeer-en-Vervoer.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.