Wie wordt onze nieuwe burgemeester m/v. Maandag weten wij het !

In een besloten raadsvergadering op maandagavond 15 juli stelt de gemeenteraad de aanbeveling vast voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Aansluitend maakt de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering de naam bekend van de kandidaat, die als eerste op de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties staat vermeld.

Vijftien kandidaten
Er waren vijftien kandidaten die gesolliciteerd hebben naar de burgemeestersvacature in Zuidplas. Onder de sollicitanten bevonden zich elf mannen en vier vrouwen. De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft een selectie gemaakt en de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft met een aantal kandidaten gesproken.

Verslag van bevindingen
Tijdens de besloten raadsvergadering brengt de vertrouwenscommissie verslag uit van haar bevindingen. De vertrouwenscommissie doet ook een conceptaanbeveling, waarbij twee kandidaten aan de gemeenteraad worden voorgesteld. De gemeenteraad besluit vervolgens welke kandidaat de voorkeur heeft en wordt aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze vergadering vindt achter gesloten deuren plaats en is niet toegankelijk voor publiek en pers.

Openbare bekendmaking
Na afloop van de besloten vergadering wordt in een openbare raadsvergadering de naam bekend gemaakt van de voorkeurs kandidaat. De verwachting is dat dit ongeveer 21.30 uur zal gebeuren. In de praktijk wijkt de minister niet af van de aanbeveling van de gemeenteraad en wordt de nummer één op de aanbeveling, na Koninklijk Besluit, de nieuwe burgemeester. De openbare raadsvergadering kan worden bijgewoond vanaf de publieke tribune.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.