Christenunie-SGP Zuidplas presenteert verkiezingsprogramma

‘Staan voor onze dorpen’. Dat is titel van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP Zuidplas voor 2018-2022. Zaterdagochtend 3 februari presenteerden lijsttrekker Jan Willem Schuurman en nummer 2 Cock van der Spek het programma.

Lijsttrekker Jan Willem Schuurman legt uit waarom de ChristenUnie/SGP gekozen heeft voor de slogan ‘Staan voor onze dorpen’: “De dorpen van Zuidplas hebben stuk voor stuk een eigen identiteit en eigen karakter. Wij willen investeren in het behoud en waar nodig versterken van de dorpen van Zuidplas. Een dorp is kleinschalig, rustig en landelijk. We hebben gemerkt dat de inwoners dat graag zo willen houden.”

In het verkiezingsprogramma presenteert de ChristenUnie/SGP concrete maatregelen. Zo wil ze de zondagsrust bevorderen en zo veel als mogelijk is de winkelopenstelling op zondag terugdraaien. Winkeliers en winkelpersoneel mogen zich nooit onder druk gezet voelen om op zondag te moeten werken.

De positie van zorgvragers moet volgens de ChristenUnie/SGP versterkt worden. De partij zet in op heldere informatie over rechten en plichten. En de gemeente moet mantelzorgers ontlasten waar nodig. Belangrijk is dat er ondersteunt wordt naar behoefte.

De kwaliteit van de openbare ruimte moet verbeteren, vindt de ChristenUnie/SGP. De bestrijding van onkruid, zwerfafval en hondenpoep krijgt prioriteit. Inwoners die zelf een steentje willen bijdragen aan een hogere kwaliteit, legt de partij geen strobreed in de weg. Liever een goed woon-, werk- en leefklimaat dan de laagste belastingdruk in een verpauperde omgeving.

Als het om de dorpen zelf gaat, vindt de ChristenUnie/SGP het belangrijk dat de dienstverlening in de dorpen zelf terugkomt. Inwoners hoeven niet langer naar Nieuwerkerk of Capelle voor hun contact met de gemeente, maar bijvoorbeeld naar de supermarkt, een dorpshuis of aan huis. Bij het dorpse karakter past ook dat er gebouwd wordt naar behoefte. De ChristenUnie/SGP geeft prioriteit aan betaalbare starterswoningen en levensloopbestendige woningen. En wat er gebouwd wordt, moet passen bij het dorpse en groene karakter van Zuidplas.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.