VVD ondersteunt buurtpreventiegroepen

De VVD in de gemeente Zuidplas is blij met de inzet van de vrijwilligers van de buurtapp. Zo valt te lezen in een persbericht. Eind oktober heeft de VVD meegelopen met de buurtpreventierondes in Moerkapelle en in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De VVD vind het goed om te zien hoe groot het enthousiasme is van de vrijwilligers. Tijdens de preventierondes waar de VVD heeft meegelopen is men ook actief in gesprek gegaan over de veiligheid in de wijk en het functioneren van de preventieteams. Per buurtpreventieteam is er verschillende behoefte aan middelen. Als VVD wil, voor zover redelijk, de buurtpreventieteams zo goed mogelijk faciliteren, zodat zij hun positieve bijdrage aan de wijk kunnen blijven leveren.

“Wij vinden de buurtpreventiegroepen een goed burgerinitiatief waarmee de veiligheid door middel van preventie wordt verbeterd. Voorkomen is immers beter dan genezen!”

De VVD Zuidplas heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2018 in de raadsvergadering van 7 november 2017 een motie ingediend waarin het college opgeroepen wordt om:

  • te inventariseren welke wensen buurtpreventiegroepen hebben ten aanzien van het materieel en hierin, voor zover redelijk geacht door het college, te voorzien. Te denken valt aan o.a. rugzakken, hesjes en zaklampen;
  • in gesprek te gaan met de bij de gemeente bekende beheerders van de buurtapp over het verbeteren van de wederzijdse informatie-uitwisseling.

Met een toezegging van het college, om met buurtpreventiegroepen in contact te treden en te inventariseren welke wensen er zijn en in hoeverre deze wensen bijdragen aan een beter functioneren van de buurtpreventiegroepen en samenwerking met de gemeente, heeft de VVD de motie niet in stemming gebracht. “De toezegging biedt voldoende vertrouwen in een goede afhandeling, waarmee ons doel is behaald.” De lokale afdeling van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie geeft verder aan graag nog eens mee te lopen met een preventieronde.

 

 

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.