Onderzoek naar cliënttevredenheid Wmo en Jeugdhulp bron van informatie

De gemeente Zuidplas heeft de tevredenheid en ervaringen onder haar cliënten Wmo en Jeugdwet laten onderzoeken. Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo blijkt dat de scores over het algemeen positiever zijn dan vorig jaar. Cliëntondersteuning en eenzaamheid zijn daarbij nog wel aandachtspunten. Voor jeugd was het de eerste keer dat het onderzoek is afgenomen. De contacten met de medewerkers van het Sociaal Team worden over het algemeen positief beoordeeld. Echter de snelheid en de toegankelijkheid zijn duidelijke verbeterpunten.

De gemeente laat ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek voor Wmo uitvoeren. Sinds 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor Jeugdhulp. Het cliëntervaringsonderzoek onder de jongeren en ouders over de Jeugdhulp is in 2017 nu dan ook voor het eerst in Zuidplas gedaan. Het gaat over jeugdhulp die in 2016 is geleverd. De rapporten van de beide onderzoeken zijn opgemaakt door BMC. De gemeente had de mogelijkheid om zelf vragen aan de vragenlijst toe te voegen.

In het rapport zijn verschillende verbeterpunten voor de gemeente aangegeven. Een aantal heeft de gemeente opgepakt of gaat deze oppakken.
Snelheid: de wachtlijsten zijn te lang; 40 % van de ondervraagden vindt dat ze laat geholpen worden. Actie: De gemeente onderneemt stappen om dit verbeteren door beter te gaan sturen door onder andere het opstellen van een caseloadnorm.
Toegang, bureaucratie en samenwerking
Actie: De gemeente is al gestart met het verminderen van de bureaucratie door de inzet van de RASCI (o.a.het opstellen van interne werkinstructies).
Samenwerking met instanties: de afstemming en samenwerking tussen het Sociaal Team en zorgaanbieders is een aandachtspunt.
Actie: Dit wordt meegenomen in speerpunten van 2018 voor het Sociaal Team.

Verder onderzoekt de gemeente op welke manier zij beter kan inspelen op de zorgvragers. Bijvoorbeeld door het organiseren van een brede integrale intake. Ook het op adequate wijze inzetten van voorliggende voorzieningen is een mogelijkheid die wordt onderzocht. Uiteindelijk gaat het er om de toegang tot zorg te verbeteren.

Volgend jaar zal de gemeente opnieuw voor zowel Wmo als Jeugd een cliëntervaringsonderzoek laten doen en kunnen de uitkomsten worden vergeleken met voorgaande jaren. Ook krijgt de gemeente inzicht in het resultaat van de inspanningen op bepaalde punten.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.