Veel belangstelling voor informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen in het Middengebied in de Zuidplaspolder

Gemeente Zuidplas werkt aan een nieuw dorp, in een vernieuwend landschap. Om inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden te informeren over de ontwikkelingen in het Middengebied, zijn er afgelopen maanden een vijftal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Ook was er veel ruimte om vragen te stellen. In de tweede helft van dit jaar volgen verschillende meedenk-bijeenkomsten over onderwerpen zoals mobiliteit en de Groene Schakel.

Onderwerpen die zijn besproken tijdens de informatiebijeenkomsten
In maart en april zijn er 2 bijeenkomsten georganiseerd speciaal voor inwoners en ondernemers van de Middelweg en Knibbelweg uit het Middengebied. Op donderdag 12 mei en woensdag 18 mei zijn er in verband met de grote interesse in plaats van één, twee gelijkwaardige openbare informatieavonden gehouden voor inwoners, ondernemers, organisaties en overige geïnteresseerden. Aanwezigen zij bijgepraat over:
 *de huidige stand van zaken en een vooruitblik op de planning;
 *het stedenbouwkundig casco;
 *de waterhuishouding van het gebied;
 *Milieu Effect Rapportage en het omgevingsplan in samenwerking met ingenieursbureau Sweco.

Tijdens deze bijeenkomsten is er uitgebreid informatie gegeven over het op te stellen omgevingsplan. De gemeente is verplicht om een procedure voor milieu effect rapportage (m.e.r.-procedure) te doorlopen en er daarom wordt er een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Het doel van een m.e.r.-procedure is om het milieubelang vroegtijdig en volwaardig te betrekken in de besluitvorming over het plan.

Speciale informatiebijeenkomst voor het sociaal-maatschappelijk domein
Op donderdag 2 juni 2022 werden organisaties die actief zijn in het sociaal-maatschappelijk domein meegenomen in de huidige ontwikkelingen met betrekking tot bovengenoemd proces, planning en het stedenbouwkundig casco. Ook is het gesprek aangegaan over bijvoorbeeld de huisvesting van maatschappelijke voorzieningen. Er was net als bij de andere informatiebijeenkomsten veel ruimte voor het stellen van vragen en aan de aanwezigen zijn vragen gesteld zoals bijvoorbeeld welke meerwaarde organisaties kunnen bieden in de eerste fase van het dorp.


In de tweede helft van dit jaar worden er meedenkbijeenkomsten georganiseerd
Vanaf september organiseert de gemeente verschillende meedenkbijeenkomsten waarin actiever meegedacht kan worden. Tijdens deze bijeenkomsten behandelt de gemeente thema’s zoals:

  • mobiliteit;
  • strategie Groene Schakel;
  • voorkeursalternatief naar aanleiding van m.e.r.;
  • sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Meer informatie, documenten en aanmelden voor de meedenkbijeenkomsten later dit jaar
Op www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder is alle informatie terug te vinden over de ontwikkelingen in het Middengebied in de Zuidplaspolder. Men vindt hier presentaties, de planning en de link naar de video’s van de informatiebijeenkomsten van 12 mei, 18 mei en 2 juni terug. Later dit jaar plaatst de gemeente daar meer informatie over de meedenkbijeenkomsten. Op deze website kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief ‘De nieuwe Zuidplaspolder’ om op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen.

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.