Publicatie regiorapport ‘Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’

Eerste goede resultaten wel al zichtbaar in regio Midden-Holland

Maandag 5 juli 2021 publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid het regiorapport: ‘Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ voor de regio Zuid West. Het rapport gaat in op de vraag of elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel in de regio Zuid West passende hulp ontvangt via de in november 2020 gestarte doorbraakaanpak.1 De regio Zuid West bestaat uit de regio’s Haaglanden, Holland-Rijnland, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Hoewel de resultaten per regio binnen Zuid West behoorlijk verschillen, is de eindconclusie van het regiorapport dat als je naar het geheel kijkt Zuid West niet voldoet aan de normen die de Inspectie heeft gesteld. Daarom wordt de hele regio voor een periode van een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld. De beschikbaarheid van jeugdbeschermers is goed op orde en vraagt geen extra toezicht.

Situatie Midden-Holland
De uitgangssituaties en aanpakken in de vier jeugdhulpregio’s in Zuid West zijn verschillend. De Inspectie concludeert dat de aanpak in Haaglanden en Midden-Holland meer resultaat heeft opgeleverd dan in Zuid-Holland Zuid en Holland Rijnland. Voor Midden-Holland laat het rapport zien dat de doorbraakaanpak op veel onderdelen al tot goede resultaten heeft geleid. Zo hebben de twintig kinderen die eind vorig jaar op de lijst van de doorbraakaanpak stonden, in maart 2021 allemaal passende hulp gekregen. In april en mei zijn er vier kinderen bijgekomen, voor twee van hen is er inmiddels passende hulp gevonden. Er zijn in Midden-Holland geen jeugdigen geweest die moesten wachten op een vaste jeugdbeschermer. De samenwerking tussen de lokale teams en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) is goed in Midden-Holland, omdat hier al een aantal jaar in geïnvesteerd is. Het rapport laat ook een aantal verbeterpunten zien. Zo zijn er nog steeds wachttijden voor specialistische zorg en is er een tekort aan gezinshuizen en pleegouders.

Wethouder Jeugdhulp Corine Dijkstra (Gemeente Gouda): “Als regio dragen we een grote verantwoordelijkheid als het gaat om kinderen die jeugdbescherming nodig hebben. Het afgelopen jaar hebben we in Midden-Holland daarom alle zeilen bijgezet om tijdig passende hulp te bieden voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Hoewel we zien dat de doorbraakaanpak zorgt voor resultaat, zijn we ons er ook van bewust dat er nog veel nodig is om de meest kwetsbare gezinnen en jeugdigen de benodigde zorg op maat te bieden. Het gaat om kinderen en gezinssituaties die te maken hebben met zeer complexe, gestapelde problematiek. Dit vraagt om extra inzet en inventiviteit. Samen met de andere regio’s in Zuid West blijven we ons hiervoor inzetten.

Vervolg
Het inspectierapport onderstreept de noodzaak om de zorg voor de meest kwetsbare kinderen als gemeenten samen op te pakken. De inspanningen die het afgelopen half jaar zijn gedaan, worden stevig voortgezet. De regio blijft doorgaan met de doorbraakaanpak en deze wordt structureel onderdeel van de reguliere werkwijze van de jeugdbescherming, expertiseteams en lokale teams. Ook wordt die aanpak verbreed naar alle lang wachtende gezinnen (ook zonder jeugdbeschermingsmaatregel).

Doorbraakaanpak:
Eind 2020 heeft de Inspectie geconstateerd dat er nog teveel kinderen niet tijdig passende zorg kregen. Daarom heeft de Inspectie aan de regio Zuid West opgedragen dit binnen vier maanden op te lossen. De aanpak die hierbij hoort wordt de doorbraakaanpak genoemd.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.