Raad Zuidplas eropuit: In gesprek over de keten in de jeugdhulp

Hoe kan de samenwerking tussen de hulporganisaties in de jeugdhulp beter? Die vraag stond centraal tijdens de thema-avond van werkgroep Sociaal Domein, bestaand uit raadsleden en fractieadviseurs uit Zuidplas. De leden gingen via Zoom in gesprek met vertegenwoordigers van lokale preventieve, toegang en jeugdhulporganisaties en de betrokken wethouders.


Tijdens de avond van 17 Juni 2021 werd aan de hand van zes praktijkgevallen de aanpak van en samenwerking tussen hulporganisaties besproken. Eén van de conclusies was dat financiële overwegingen echt ondergeschikt moeten zijn aan het belang van het kind. Dit geldt bijvoorbeeld bij het afschalen van specialistische hulp naar andere, vaak goedkopere, zorgvormen. Het is niet goed om dit te vroeg te doen, omdat er vaak tussen het kind en de behandelaar een goede relatie is opgebouwd. Snel afschalen is dan niet het beste voor het kind en de ouders.

Ook werd onderstreept hoe belangrijk het is om mogelijke problemen snel in kaart te brengen. Dit kan al vanaf de dagopvang en peuterspeelzaal. Ook integrale hulp, specialistisch indien nodig, moet in goed overleg met de ouders zo vroeg mogelijk starten. Integrale Kindcentra maken deze vroegsignalering gemakkelijker. Juist in deze complexere zaken blijft overeind dat voor alle betrokkenen duidelijk moet zijn wie de zorgregie voert.

De werkgroep wordt binnenkort bijgepraat over de aanpak en werkwijze binnen de jeugdhulp van de nieuwe Stichting ZO! De thema-avond is onderdeel van een in 2014 gestarte reeks van thema-avonden Sociaal Domein waarin de gemeenteraad zich verdiept in de praktijk van de hulpverlening in Zuidplas,
in het kader van de ‘Raad eropuit’-aanpak.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.