Ondertekening overeenkomst Ontmoetingstuin Hitland

Op donderdag 19 december is de nieuwe overeenkomst tussen Recreatieschap Hitland en de
Vereniging Ontmoetingstuin Hitland ondertekend door Daan de Haas (voorzitter Dagelijks Bestuur
Recreatieschap Hitland) en Josje Wiegmann (voorzitter Vereniging Ontmoetingstuin Hitland).

Met de nieuwe overeenkomst continueren we de zeer succesvolle inrichting en exploitatie van de
Ontmoetingstuin Hitland.
In Park Hitland is in 2017 langs het Langepad een buurtmoestuincomplex gerealiseerd, genaamd
Ontmoetingstuin Hitland. De ontmoetingstuin is uitgegroeid tot een buurtproject waarbij het niet
alleen gaat om (moes)tuinieren, maar ook om culturele en sociale activiteiten te ontplooien met een
maatschappelijke meerwaarde. In de afgelopen drie jaar is de ontmoetingsplek zeer goed
vormgegeven en succesrijk geworden dankzij de beheergroep.
Sinds december 2016 is een Beheergroep Ontmoetingstuin Hitland ingesteld en is met een drietal
betrokken belanghebbenden een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor drie jaar. De
overeenkomst is december 2019 vernieuwd en ondertekend. De nieuwe vereniging zal zich focussen
op de doorontwikkeling van de Ontmoetingstuin. Ontmoetingstuin Hitland beschikt over ruim 4.000
m2 grond, met omheining, een gereedschapsberging en toiletruimte. De basisinfrastructuur is
gefaciliteerd door Recreatieschap Hitland met een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.