Han Weber benoemd tot Burgemeester van de “Watertuin van de Randstad”

Op 30 september is Han Weber geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Zuidplas. De installatie vond plaats tijdens een buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis. De beëdiging werd verricht door de commissaris van de Koning, Jaap Smit.

Daarna werden enkele toespraken gehouden ter gelegenheid van de installatie door Jaap Smit (commissaris van de Koning), Ferry van Wijnen (voorzitter vertrouwenscommissie), Roel Cazemier (regio burgemeester), de heer Brombach (Bürgermeister Stadt Bückeburg), Jeroen Bac (voorzitter
Jongerenraad), Vienne Zwarteveld (kinderburgemeester), Jan Verbeek (wethouder / locoburgemeester) en Aart Slobbe (vicevoorzitter gemeenteraad). Uit de speeches kwam onder meer naar voren dat Han
Weber een energieke, doortastende en vooruitstrevende bestuurder is, met humor en lef om mee te groeien met Zuidplas.


Han Weber gaf zelf in zijn speech aan: “Wat een mooie en slim gelegen gemeente. Centraal gelegen, alles bij de hand, voorzieningen in overvloed. En met zoveel groen, blauw en rust van het landelijk gebied, inderdaad de Watertuin van de Randstad”.


De heer mr. J.F. Weber (52) is lid van D66 en geboren en getogen in de haven- en industriestad IJmuiden. Tot voor kort was hij lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Als gedeputeerde heeft hij de afgelopen acht jaar de nodige ervaring opgedaan met vraagstukken rond natuur, recreatie, bodemdaling en landbouwinnovatie, de glastuinbouw en de energietransitie. “Deze opgedane ervaring en het opgebouwde netwerk komt mij vast mooi van pas in mijn nieuwe rol als burgemeester. Zuidplas is een mooie verzameling dorpen vlakbij grote steden. De verschillende karakters van de dorpen gevenkleur aan de gemeente. Mijn vrouw en ik zien er dan ook naar uit om snel in Zuidplas te komen wonen”,
aldus Han Weber.

speech Han Weeber:

Geachte commissaris, beste Jaap, beste inwoners, raadsleden, leden van het college,
medewerkers, familie, vrienden en overige aanwezigen,
Voor mij een bijzonder moment om geïnstalleerd te worden in dit bijzondere ambt.
En, beste Jaap, wat leuk om na zes jaar plezierige samenwerking met elkaar, door jou beëdigd te
worden, nadat de gemeenteraad mij zijn vertrouwen schonk om dit bijzondere ambt te mogen
vervullen.
Want mogen werken voor de gemeenschap vraagt veel. Maar geeft vooral veel voldoening.
De inwoners van Zuidplas verwachten terecht veel van hun overheid. Steeds vaker is die
overheid hun gemeente. Dat geldt zeker voor die inwoners die vanwege persoonlijke
omstandigheden zijn aangewezen op de hulp en ondersteuning die de gemeente tegenwoordig
biedt. Het plakken van publieke pleisters op private wonden is heel belangrijk. Maar ook
complex. Complex, omdat verschillende belangen zoals de behoefte aan goede zorg en om maar
iets te noemen als gezonde gemeentefinanciën om voorrang strijden. Lastige afwegingen waar
de gemeenteraad zich voor gesteld ziet.
Ik heb dan ook groot respect voor de vele uren die u als raadsleden in het raadswerk steekt. Om
namens ons allen en voor ons allen, een gewetensvolle en zorgvuldige afweging te maken. Uw
werk in de raad is daarmee niet altijd gemakkelijk. En niet iedereen zal het altijd met uw
besluiten eens zijn. Als we ons als inwoners altijd maar blijven realiseren dat uw werk respect
verdient. Ik beschouw het als mijn taak om er aan bij te dragen dat uw werk wordt begrepen en
gerespecteerd wordt.
Ik hoop u, de raadsleden, snel te leren kennen.
Morgenochtend heb ik mijn eerste collegevergadering. Ik zie erg uit naar de collegiale
samenwerking met Jan, Jan, Jan Willem, Daan en Richard. Jullie als wethouder vanuit een
politieke rol, ik in de rol van burgemeester als bestuurlijke brugwachter. Als verbinder maar ook
als bewaker van rollen en processen. Ook bewaak ik graag de goede sfeer, maar dit laatste zal in
dit college vast geen zware klus zijn.

Zuidplas is één van de sterkst groeiende gemeente van ons land. Dat vraagt veel van onze
ambtelijke organisatie om dat allemaal bij te benen. Petje af hiervoor. Met enkelen heb ik al
kennis mogen maken en ik zie uit naar een uitgebreider kennismaking met alle collega’s.
Voor ik bestuurder werd, heb ik heb zelf ruim tien jaar bestuurders geadviseerd. Ik ben mij dan
ook bewust van de wanhoop die ik regelmatig bij u zal veroorzaken als ik eigenwijs mijn eigen
weg kies . Bij voorbaat vraag ik de medewerkers daarvoor excuus.
“Wat een mooie en slim gelegen gemeente” was mijn eerste gedachte over Zuidplas. Centraal
gelegen, alles bij de hand, voorzieningen in overvloed. En met zoveel groen, blauw en rust van
het landelijk gebied, inderdaad de Watertuin van de Randstad. Een gemeente met de

gemoedelijkheid van een dorp. Wat zeg ik, vier dorpen èn een buurtschap. Verschillende
dorpen, verschillende karakters en mogelijkheden.
Verschil als kracht van deze gemeente: dat we mogen verschillen maar ook de onderlinge
afstand kunnen overbruggen, daarin vinden wij elkaar. Al is dat lang niet altijd eenvoudig.

Zuidplas zocht volgens het burgemeestersprofiel een burgemeester met lef die meegroeit met
de gemeente. Kijkend naar mijn postuur baart dat mijn vrouw zorgen. Ze vindt dat ik in de
provincie al ruim voldoende ben meegegroeid.
Groeien biedt kansen zoals meer goede voorzieningen voor onze inwoners. En het draagt bij aan
het oplossen van één van de grote maatschappelijke noden van dit moment, de woningnood.
Maar ik weet dat die groei sommigen van u ook zorgen baart. Begrijpelijke en terechte zorgen
omtrent het behoud van de dorpse karakters.
Uw raad heeft een mooie vlucht naar voren genomen met het bedenken hoe groei van de
gemeente zo goed mogelijk samen kan gaan met het behouden van dat wat belangrijk en
waardevol is. Zoals het behoud van karaktervolle dorpen met daartussen veel groen en water.
Niet minder verschil en verscheidenheid tussen de dorpen, maar juist meer: u wilt er juist een
heel nieuw dorp bij! Opnieuw ééntje met een eigen karakter. Dat vraagt niet alleen om lef,
daarmee toont u lef!
Ik zei al eerder dat verschil in mijn ogen de kracht van de gemeente Zuidplas is. Verschillende
dorpen met verschillende mensen met verschillende achtergronden. Een gemeente ook met
verschillende typen bedrijven.
Glastuinbouw in Moerkapelle die de wereld voorziet van voedsel en planten.
Denkend aan Nieuwerkerk aan de IJssel zie ik veel bedrijven gelegen aan het water die daar hun
voordeel mee doen.
Als ik bij het gemaal Abraham Kroes sta, zie ik ook een gemeente met hoogteverschil.
Een gemeente aan de voor Nederland unieke getijderivier de Hollandse IJssel met zo’n sfeervol
dijkdorp als Moordrecht.
Maar ook met een dorp als Zevenhuizen, gelegen naast de laagste polder van Nederland. Met
de enige Olympische roeibaan van ons land in het grootste recreatiegebied van Zuid-Holland.
Wij maken niet alleen verschil door waar wij wonen, maar ook door wat wij doen en waar wij in
geloven. Zuidplas kent heel veel verschillende verenigingen en vele geloofsgemeenschappen. Ik
hoop snel kennis te kunnen maken met iedereen die zich inzet voor elkaar.
Bij verschil hoort voor mij respect, respect voor andere opvattingen en leefgewoonten; we
moeten en willen met elkaar samenleven en zonder respect gaat dat niet.
Onlosmakelijk verbonden met verschil is dan ook verbinden, samenwerken, overbruggen en
betrekken. Steeds opnieuw moeten we erop uit om elkaar te verstaan en proberen te
begrijpen.
De mare gaat dat deze raad het zowel heel goed met elkaar, als met het college van B&W van
mening kan verschillen, maar elkaar ook heel goed kan verstaan en met elkaar om kan gaan.
Gelukkig de gemeenschap die op deze manier vertegenwoordigd wordt.

Dames en heren, ik ga mijn best doen om als uw burgemeester zowel verschil te kunnen maken
bij alle klussen die voor ons liggen, maar vooral ook bij te dragen aan verbinden en
overbruggen.
Zuidplas, ik heb er ontzettend veel zin in om te starten en u te gaan ontmoeten. Ik zie ook uit
naar de samenwerking in de regio en met de provincie om in dit drukke stukje Nederland stad,
dorp en land op een verstandige en houdbare manier verder te ontwikkelen. Een voormalig
burgemeester zei ooit dat een burgemeester voor wie de wereld niet verder reikt dan zijn eigen
gemeente nooit iets kan betekenen voor die gemeente. Ik onderschrijf dat ten volle.
Met uw vertrouwen en dankzij de steun van mijn vrouw Kirsten en onze jongens Bastijn en
Roeland kijk ik vol vertrouwen uit naar een prachtige tijd in Zuidplas.
Ik sluit af maar niet voordat ik mijn voorganger en oud statencollega Servaas Stoop heel
hartelijk dank voor het goede werk dat hij hier verricht heeft.
Nu tijd voor een borrel en dan morgen gezond weer op en lekker aan de slag.
Dank u wel!


Han Weber
Nieuwerkerk aan de IJssel, 30 september 2019

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.