Bewonerscommissie Valkendaal Nieuwerkerk zijn het spuugzat

De bewonerscommissie van het Valkendaal in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft vandaag een aangetekende brief naar Vestia op de bus gedaan.

“De klachten zijn ruim zeven maanden geleden al gemeld bij Vestia. Niet 1 keer, maar herhaaldelijk. Een reactie krijgen we niet.” vertelt een bewoner.

Het ziet er volgens de SP Zuidplas dan ook inderdaad armoedig uit. ‘Stoepen zijn verzakt, dakgoten zitten vol rommel en in de trap zitten grote scheuren. De verf bladert van de balustraden af en het geheel mag duidelijk wel eens schoongespoten worden. De niet onderhouden perken en struiken bij de parkeerplaatsen liggen vol afval dat daar achtergelaten wordt door hangjongeren en onkruid tiert welig tegen muren.’

“Maar dat is nog niet eens het grootse probleem.” vertellen de commissieleden. Het grootste probleem is de onveilige situatie voor de bewoners van de bovenverdieping. Op het beton ligt een zogenaamde anti-slip coating, maar die werkt niet. Als het maar een graadje vriest wordt het er spekglad. En dat terwijl er senioren wonen…

“Er wonen niet alleen ouderen. Als een woning niet snel genoeg een nieuwe bewoner heeft word de leeftijdsgrens verlaagd, en na twee weken weer verlaagd. Nu wonen er een aantal arbeidsmigranten, waarvan sommigen erge overlast veroorzaken.”

Alles bij elkaar opgeteld zijn er klachten die behandeld zouden kunnen worden door de handhaving, zoals parkeerproblemen, maar het merendeel komt toch echt op het bordje van Vestia. “In de brief aan de directie geven we aan dat we willen dat onze klachten serieus genomen worden en dat er fatsoenlijk op ons gereageerd moet worden.”

De bewoners van het Valkendaal hebben daarom onderstaande brief naar Vestia verstuurd:

Geachte directie,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Sinds lange tijd bestaan er grote problemen van verwaarlozing, vervuiling, verpaupering en overlast in de Valkendaal (een ouderencomplex) in Nieuwerkerk a/d IJssel.

Herhaaldelijk zijn er klachten gemeld aan Vestia, zowel telefonisch alsook schriftelijk en per mail. Daarop is nooit antwoord gekomen en de problemen zijn verder toegenomen. Er heerst een sfeer van grote frustratie en boosheid en de bewoners voelen zich onveilig. Zij voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen door Vestia.
Sinds eind vorig jaar hebben wij de bewonerscommissie Valkendaal opgestart om de problemen gezamenlijk aan te pakken. Daarbij hebben wij inmiddels al meerdere besprekingen met Dennis Salamat (Sociaal Beheer Vestia) en Ellen Vogelzang (wijkbeheerder) gevoerd, waarbij wij duidelijk de problematiek in kaart hebben gebracht.
Na 7 maanden hebben wij moeten constateren dat Vestia nog steeds niets heeft gedaan aan de bestaande ernstige problematiek.
De belangrijkste punten daarvan zijn:
Gladde vloeren galerij
Bij vorst en sneeuwval verandert de galerijvloer in een spekgladde laag. Dit is een zeer gevaarlijke situatie! Al meerdere jaren is dit aangegeven. Nog steeds heeft Vestia hier geen actie op ondernomen.
Afgebladderd verfwerk op leuning galerij:
Ook dit probleem bestaat al enkele jaren. Vele keren en al meerdere jaren aangegeven. Er wordt geen actie op ondernomen. Het geheel ziet er zeer verwaarloosd uit.
Scheuren in trap (toegang tot galerij) en stukken afgebrokkelde stenen van trap:
Een zeer gevaarlijke situatie! Diverse keren al aangegeven. Er wordt door Vestia geen actie op ondernomen.
Schoonmaakwerk galerij, lift, liftomgeving, trappenhuis etc.
Dit is de verantwoordelijkheid van Vestia; de bewoners betalen o.a. daarvoor iedere maand servicekosten. Er wordt echter NIET schoongemaakt en de galerij, lift, liftomgeving, trappenhuis zien er heel vervuild, verwaarloosd en verpauperd uit.
Ondanks vele meldingen die gedaan zijn, is er nog steeds geen actie ondernomen.
     
Ernstige overlast, zowel door hangjongeren, alsook door medebewoners.
Dit betreft klachten van geluidsoverlast, treiteren, pesten, vervuilen van woonomgeving (door medebewoners) en overlast (geluidsoverlast, vervuilen leefomgeving) door hangjongeren. Bewoners voelen zich daardoor onveilig en meerdere bewoners overwegen om te gaan verhuizen.
Dakgoten reinigen
– Dakgoten worden niet schoon- c.q. leeggemaakt en ook de buitenkant is nooit gereinigd. Ook dit is de verantwoordelijkheid van Vestia en ook daarvoor betalen de bewoners servicekosten. Het ziet er ernstig vervuild uit. Vestia is hier meerdere malen op aangesproken; echter nog steeds gebeurt er niks.
Overtreding regels max. 2 bewoners per huurwoning
– De huurwoningen in de Valkendaal zijn ouderenwoningen, max. 2 bewoners per woning toegestaan. Echter: in sommige woningen wonen 5 of 6 mensen, die bovendien veel overlast veroorzaken. Dit is meerdere malen gemeld aan Vestia. Echter: Vestia onderneemt geen actie om dit soort wantoestanden, die verboden zijn, aan te pakken en staat dit oogluikend toe. Dit is NIET volgens de regels! De bewoners ervaren hiervan veel overlast.
Wij verzoeken u dringend deze punten zeer binnenkort, danwel: binnen 4 weken na datum van deze aangetekende brief, aan te pakken.
De problemen zijn groot en zeer ernstig en de buurt gaat hard achteruit en zal nog verder achteruit gaan als de zaken niet grondig worden aangepakt.
Wij vragen met klem het volgende:
– schoonmaak van galerij, gemeenschappelijke ruimtes, zoals lift, liftomgeving, trappenhuis, alsook dakgoten etc;
– verwijderen van vloer van galerij en het bevestigen van een nieuwe vloer, die niet spekglad en daarmee levensgevaarlijk wordt in winterse periodes;
– verfwerk op leuningen galerij moet zeer binnenkort grondig worden aangepakt;
– scheuren in trap worden gerepareerd, stukken afgebrokkelde steen idem;
– Vestia neemt stappen om de situatie van 5 of 6 bewoners per woning ongedaan te maken en
zorgt dat het principe van max. 2 bewoners per huurwoning wordt gehandhaafd;
– Vestia zorgt dat achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, zodat de Valkendaal weer netjes en
toonbaar is.
– Vestia pakt overlast door hangjongeren en door medebewoners aan en past sancties toe;
– Vestia ziet erop toe dat de buurt voor de oudere bewoners weer veilig, leefbaar, netjes en schoon wordt en houdt toezicht erop dat verloedering wordt tegengegaan.
Indien er geen actie volgt in het nemen van de benodigde stappen om verbeteringen door te voeren zijn wij genoodzaakt om verdere acties te ondernemen.

In afwachting van uw spoedige reaktie,
met vriendelijke groet,
namens de Bewonerscommissie Valkendaal

Foto’s: Rob Belterman

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.