het regent oranje lintjes in de Zuidplas

Ook in de gemeente Zuidplas zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Zeven inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen en zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast  Micheal Zijlaard, die een lintje kreeg uit handen van burgemeester Kats en de kinderburgemeester werden ook meerdere inwoners uit onze gemeente benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer G. (Gerard) Veurink uit Nieuwerkerk aan den IJssel

was in eerste instantie in 1977 en 1978 – en later vanaf 1997 tot heden – actief als vrijwilliger. In 1977 en 1978 was hij bestuurslid van de Culturele Raad in Stolwijk en medeorganisator/begeleider van de Speelweek in die gemeente.

In 1997 raakte de gedecoreerde betrokken bij de Moordrechtse Zwem- en Poloclub Orka ’97. Sinds dat jaar is hij zowel bestuurslid als vrijwilliger. Als voorzitter zette de heer Veurink zich in voor de clubstructuur en de afstemming tussen de verschillende clubgeledingen. Samen met de penningmeester zette hij een nieuwe ledenadministratie op en legde hij de grondslag voor een gezonde financiële basis.

Daarnaast introduceerde hij met succes een nieuwe tak: het vinzwemmen. Verder schreef hij mee aan het clubblad, bezorgde het clubblad bij de leden en was hij actief als scheidsrechter bij het waterpolo. Van 2007 tot 2011 was de heer Veurink voorzitter van de Nieuwerkerkse Hockeyclub De IJssel. Onder leiding van de gedecoreerde zijn met succes maatregelen genomen tégen schulden en vóór het verhogen van de inkomsten.

In 2013 introduceerde de heer Veurink een nieuw zwemevenement binnen de gemeente Zuidplas: Sport4Support. Deze sponsorzwemwedstrijd over 4 kilometer is een samenwerkingsverband tussen Orka ’97 en de Waddinxveense Reddingsbrigade. De decorandus is zowel oprichter als organisator van dit regionale zwemevenement.

De heer C.J. (Cees) de Leeuw uit Moordrecht

is sinds 1975 actief als vrijwilliger. In dat jaar nam hij zitting in het bestuur van Voetbalvereniging Moordrecht. Tussen 1975 en 1988 bekleedde de gedecoreerde diverse functies, waaronder voorzitter en penningmeester. Sinds 1976 is hij vrijwilliger van de Moordrechtse Zwem- en Poloclub Orka ’97.

Samen met zijn echtgenote hielp de heer De Leeuw het bestuur met het ophalen van achterstallige contributies en het organiseren van loterijen, zomerkampen en waterpolotoernooien. Vanaf 1996 tot heden is de gedecoreerde als vrijwilliger actief voor de Stichting Tafeltje Dekje in Moordrecht. Samen met zijn echtgenote haalt hij met eigen vervoer diverse maaltijden op en bezorgt deze bij de mensen die van deze dienst gebruikmaken.

Daarnaast biedt hij een luisterend oor aan de eenzame ouderen en helpt hen met praktische zaken. Sinds 1999 is de heer De Leeuw vrijwilliger van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Samen met zijn echtgenote verzorgt hij het vervoer voor uitjes en helpt mensen in een rolstoel.

Verder verricht de gedecoreerde diensten voor het verplegend personeel en helpt hij met de organisatie van vakantieweken. Sinds 2002 verricht de heer De Leeuw vrijwilligerswerk voor het voormalige Zorgcentrum Moerdregt en het huidige De Schakel Activiteitencentrum, beide in Moordrecht.

Samen met zijn echtgenote vervoert de gedecoreerde ouderen die slecht ter been zijn en toch willen deelnemen aan activiteiten. Hij gaat mee met bewonersvakanties, begeleidt mensen in een rolstoel, helpt bewoners met boodschappen en organiseert activiteiten als koersbal en bingo.

Mevrouw J.S. (Sonja) de Leeuw-Bonsink uit Moordrecht

is sinds 1976 actief als vrijwilliger. In dat jaar raakte zij betrokken bij de Moordrechtse Zwem- en Poloclub Orka ’97. Samen met haar echtgenoot hielp mevrouw De Leeuw het bestuur met het ophalen van achterstallige contributies en het organiseren van loterijen, zomerkampen en waterpolotoernooien.

Vanaf 1996 tot heden is de gedecoreerde als vrijwilliger actief voor de Stichting Tafeltje Dekje in Moordrecht. Samen met haar echtgenoot haalt zij met eigen vervoer diverse maaltijden op en bezorgt deze bij de mensen die van deze dienst gebruikmaken. Daarnaast biedt zij een luisterend oor aan de eenzame ouderen en helpt hen met praktische zaken.

Sinds 1999 is mevrouw De Leeuw vrijwilliger van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Samen met haar echtgenoot verzorgt zij het vervoer voor uitjes en helpt mensen in een rolstoel. Verder verricht de gedecoreerde diensten voor het verplegend personeel en helpt zij met de organisatie van vakantieweken.

Sinds 2002 verricht mevrouw De Leeuw vrijwilligerswerk voor het voormalige Zorgcentrum Moerdregt en het huidige De Schakel Activiteitencentrum, beide in Moordrecht. Samen met haar echtgenoot vervoert de gedecoreerde ouderen die slecht ter been zijn en toch willen deelnemen aan activiteiten. Ze gaat mee met bewonersvakanties, begeleidt mensen in een rolstoel, helpt bewoners met boodschappen en organiseert activiteiten als koersbal en bingo.

Mevrouw M. (Riet) van Tuijl uit Nieuwerkerk aan den IJssel

is sinds 2002 actief als vrijwilliger. In dat jaar werd zij vrijwilliger bij Nationale Vereniging De Zonnebloem. In 2004 werd de gedecoreerde in het lokale bestuur gekozen als bestuurslid Bezoekwerk. Hiermee werd zij in Nieuwerkerk aan den IJssel verantwoordelijk voor de bezoeken aan de gasten van De Zonnebloem.

Verder hield mevrouw Van Tuijl zich bezig met het matchen: het koppelen van de juiste vrijwilliger aan de juiste Zonnebloemgast. Naast haar werkzaamheden als bestuurslid legt de gedecoreerde dagelijks bezoeken af voor de meest zorgbehoevende Zonnebloemgasten. Voor hen verrichtte zij hand- en spandiensten, deed zij boodschappen, bracht zij attenties langs en ging zij als leiding mee met daguitstapjes en vakantieweken.

Sinds 2005 tot heden houdt mevrouw Van Tuijl zich bezig met de organisatie van de jaarlijkse kerstdiners van het Nationaal OuderenFonds. Dit fonds zet zich in voor kwetsbare ouderen in Nederland, betrekt hen bij de maatschappij en maakt dagelijkse bezigheden weer toegankelijk voor hen.

Van 2005 tot 2010 organiseerde de gedecoreerde de kerstdiners voor de eenzame, kwetsbare ouderen uit de gemeente Zuidplas en omgeving. In 2010 kwam daar de organisatie van een tweede kerstdiner in Ridderkerk bij. In 2008 werd mevrouw van Tuijl door de Ouderenadviseur van de gemeente Zuidplas benaderd voor ondersteunend vrijwilligerswerk. Sinds dat jaar is zij aangesloten bij de groep vrijwilligers die preventieve huisbezoeken afleggen bij senioren van 70 jaar en ouder.

De heer R. (Ruud) Vaarties uit Nieuwerkerk aan den IJssel

is sinds 1994 actief als vrijwilliger. Sinds dat jaar is hij vrijwilliger van de Protestantse Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze Protestantse Gemeente bestaat uit twee wijkgemeentes, die ieder een eigen gebouw hebben. Van 1994 tot 2004 stencilde de gedecoreerde de wekelijkse zondagsbrief en de bijbehorende liturgieën.

Vanaf 2004 maakt hij wekelijks het kerkgebouw De Bron schoon en richt hij de vergaderzalen in naar de behoefte van de huurder. Vóór en tijdens de jaarlijkse bazaar is de heer Vaarties verantwoordelijk voor de keuken en de daarbij behorende catering. Daarnaast assisteert hij bij de organisatie van de maandelijkse boekenmarkt. De gedecoreerde is één van de drie kosters in kerkgebouw De Bron en is benoemd in de Technische Commissie voor de verbouwing.

Van 1998 tot 2012 was de heer Vaarties secretaris van Volkstuinvereniging ‘De Amateur Tuinder’. In die hoedanigheid was hij onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen en het jaarverslag, en het bijhouden van het ledenbestand. Daarnaast heeft hij lobbywerk verricht bij het Recreatieschap Hitland en de voormalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.

De gedecoreerde verzorgde ook de aanvragen voor bouwvergunningen voor het plaatsen van een blokhut op de volkstuinen. In 2012 stopte de heer Vaarties als secretaris, maar nog altijd is hij betrokken bij de verhuur van de leeggekomen tuinen.

Mevrouw M. (Magda) Vlaardingerbroek uit Nieuwerkerk aan den IJssel

is sinds 1986 actief is als vrijwilliger. In dat jaar raakte zij betrokken bij de Protestantse Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Tussen 1986 en 1990 verzorgde de gedecoreerde de ledenadministratie van de gemeente, waarna zij van 1992 tot 1996 deel uitmaakte van de diaconie.

Van 1987 tot heden werkte mevrouw Vlaardingerbroek als bestuurslid mee aan de organisatie van de jaarlijkse Bazaar, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Tussen 1999 en 2008 deed zij als penningmeester van het College van Kerkvoogden (tegenwoordig Kerkrentmeesters genaamd) de financiële administratie. Sinds 2015 organiseert de decoranda de maandelijkse Boekenmarkt in kerkgebouw De Bron.

Sinds 1995 tot heden is mevrouw Vlaardingerbroek penningmeester van Volkstuinvereniging ‘De Amateur Tuinder’. Naast haar activiteiten als bestuurslid verrichtte zij veel lobbywerk bij het Recreatieschap Hitland en de gemeente. Tussen 2001 en 2005 was mevrouw Vlaardingerbroek betrokken bij de Wereldwinkel in Nieuwerkerk aan den IJssel.

In deze periode vervulde zij de rol van penningmeester. Sinds 2008 tot heden is mevrouw Vlaardingerbroek penningmeester van de Algemene Vereniging van Volkstuinders Nederland (AVVN). Haar inzet beperkt zich niet uitsluitend tot het voeren van financieel beleid, maar spitst zich ook toe op het adviseren, ondersteunen en onderhouden van contacten met de aangesloten verenigingen en bonden.

Mevrouw A. (Anneke) de Vrij-van Sprang uit Moerkapelle

is sinds 1997 actief als vrijwilliger. In dat jaar werd mevrouw De Vrij actief voor het Rode Kruis. Tussen 1997 en 2005 was zij vrijwilliger bij de toenmalige afdeling Zevenhuizen-Moerkapelle. In oktober 2005 werd zij als voorzitter gevraagd, een uitnodiging die zij heeft geaccepteerd. Van 2009 tot 2014 was de gedecoreerde ook als bestuurslid actief op districtsniveau. Als algemeen bestuurslid beheerde zij hierin de sociale portefeuille.

Van 2007 tot 2015 was mevrouw De Vrij bestuurslid en vrijwilliger van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) Zuidplas. In deze rol droeg zij onder andere zorg voor de coördinatie van de thuishulp, waarbij hulpaanvragen en de inzet van NPV-vrijwilligers werden samengebracht.

Ook is mevrouw De Vrij als gastvrouw actief voor het Alzheimercafé Zuidplas, sinds 2016 onder de vlag van de Stichting Welzijn Zuidplas. Van 2010 tot 2014 was de gedecoreerde lid van de (Wmo) Adviesraad van de gemeente Zuidplas. Ze adviseerde vooral over zorggerelateerde onderwerpen, zoals de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (2010), de aanbesteding Hulp bij het Huishouden (2011) en de rol van het Sociaal Team.

Sinds 2014 is mevrouw De Vrij vrijwilliger van Bibliotheek De Groene Venen. In het dorp Moerkapelle verzorgt zij mede het bibliotheekwerk, middels een servicepunt voor de inwoners en een bibliotheek voor de leerlingen van de Keijzerschool. De gedecoreerde was initiator om de bibliotheek naar Moerkapelle te krijgen.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.