Recreatieschap Hitland volop aan het werk!

Op onze facebookpagina deze week enkele vragen over de werkzaamheden in het Hitlandgebied in Nieuwerkerk aan den IJssel. Men vroeg zich af waar de bankjes gebleven zijn en wat enkele hoge palen bij de entrees te betekenen hadden.

 

Paalzitten in het Hitlandbos?

 

Hieronder een update van de werkzaamheden in het Hitlandbos.

Aanleg nieuwe wandelpaden

Op drie plaatsen in Hitland-Zuid worden nieuwe paden aangelegd. Eind vorig jaar is gestart met de aanleg van deze paden. De grond is bewerkt en de fundering voor de paden is aangebracht. Het ‘Moerpad’ heeft een verharding met Ardenner split gekregen en kon daardoor net voor de winter inviel nog worden afgewerkt. In de week van 3 t/m 7 april is er een toplaag op de nieuwe wandelpaden en het Legakkerpad en Langepad aangebracht. Aansluitend worden in de week van 10 t/m 15 april de bermen afgewerkt.
Aanpassingen parkeerterreinen
De bestaande parkeerterreinen in Hitland (m.u.v. het parkeerterrein aansluitend aan de golfbaan) worden ook aangepakt in 2017. Het doel is om de parkeerterreinen niet alleen te renoveren, maar ook groener en meer duurzaam te maken. De rijbanen van de parkeerterreinen zijn opnieuw geasfalteerd. De afwerking van de parkeerterreinen heeft wat vertraging opgelopen, doordat er problemen zijn met de levering van de zogenoemde grasplaten voor de parkeervakken. Voorlopig staat die afwerking gepland vanaf 10 april (parkeerterrein Blaardorpseweg), 17 april (parkeerterreinen Hitlandselaan) en 1 mei (parkeerterrein Groenendijk).
Snoeien laanbomen Hitlandselaan

Afgelopen winter heeft een preventieve controle van de laanbeplanting langs de Hitlandselaan plaatsgevonden. Aan de hogere delen van de bomen in de laanbeplanting moet onderhoud worden uitgevoerd. Vanwege de hoogte moeten hiervoor hoogwerkers gebruikt worden. In verband hiermee en uit veiligheidsoverwegingen zal de Hitlandselaan voor verkeer moeten worden afgesloten.

Gemeente Zuidplas heeft een verkeersplan voor de werkzaamheden aan de Hitlandselaan goedgekeurd. Op 7 april wordt een vooraankondiging voor de afsluiting van de Hitlandselaan geplaatst en na Pasen is vanaf 18 april de Hitlandselaan 2 weken voor alle verkeer afgesloten.
Entree gebied en nieuw terreinmeubilair

Het recreatieschap wil het recreatiegebied een herkenbare uitstraling geven door bij alle autowegen en fietspaden, die het recreatiegebied ingaan een herkenbare entree te maken. Bij de autowegen wordt een groot entreebord geplaatst en bij de fietspaden een wat kleinere. Daarbij worden ook 40 nieuwe banken en 10 picknicksets geplaatst in een herkenbare huisstijl. De banken en picknicksets worden in de maand april geplaatst. Als laatste zullen er drie wandel- en/of hardlooproutes worden uitgezet in Park Hitland.
Renovatie vogelgebied

Na de vervanging van het loopdek van het knuppelpad is nu ook het baggeren van circa 40 % van het natte deel van het vogelrustgebied gereed gekomen. Er is zo’n 7.000 m2 uitgebaggerd om weer meer open water te krijgen en dat is vanaf het knuppelpad en vanaf het nieuwe uitkijkpunt goed te zien.

 

(bron: recreatieschap Hitland).

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.