De schop gaat in Hitland

De bekendste Nieuwerkerker  en weerman Leen de Koning maakt op facebook bericht dat recreatiegebied Hitland dit voorjaar de schop in de grond gaat zetten. Op een aantal plekken komen nieuwe recreatieve voorzieningen. De komende maanden zullen inwoners, belangengroepen, kinderen en andere maatschappelijke partijen worden benaderd. Ze worden uitgenodigd ‘mee te denken, te kijken en te doen’ bij de realisatie van: speelvoorzieningen, een vogelkijkplek, buurtmoestuin en een honden(hindernis)baan. Hiermee gaat de geplande kwaliteitsverbetering van het gebied van start. Dit zijn de plannen van het recreatieschap. Misschien verdient het ook aanbeveling om…

Lees verder....