De Zonnebloem koffietest Zuidplas 2021

De afdelingen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel hebben dit jaar weer hun vrijwilligers met gasten op pad gestuurd om na te gaan waar je de beste koffie, dan wel thee kan drinken in de omgeving. Anders dan de vorige keer hebben we nu niet alleen gelet op de kwaliteit van de koffie cq thee, maar ook op de totale beleving die de vrijwilligers met hun gasten hadden. Want over de kwaliteit van koffie of thee kan je tenslotte twisten. Maar een vriendelijke glimlach van de serveerster of zittend op…

Lees verder....

Zuidplas en Dunea ondertekenen intentieovereenkomst “aquathermie” voor het
Middengebied van de Zuidplaspolder

De gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude gaan onderzoeken of de toekomstige woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met warmte en koude uit drinkwater. Deze vorm van aquathermie zal de gemeente helpen bij de transitie naar duurzame energie. Vandaag, op 2 september 2021, ondertekenden de gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude hiervoor de intentieovereenkomst. De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 19 mei 2021 ingestemd met de plannen voor de bouw van 8.000 woningen en de realisatie van ruim 60 hectare bedrijventerrein in het…

Lees verder....

De groeten doen via Nieuwerkerk FM

Ons lokale internet radiostation voor Nieuwerkerk aan den IJssel en omstreken, Nieuwerkerk-FM, is weer te beluisteren.  Gepland groot onderhoud aan de apparatuur en een verhuizing van de internetserver zorgden de afgelopen week ervoor dat het uitzenden van het radio-signaal tijdelijk onmogelijk was. Nieuwerkerk FM is het enige lokale radiostation binnen de gemeente Zuidplas en is te beluisteren via : www.Nieuwerkerkfm.nl of via de Tune In app. Via Nieuwerkerk-FM kan je iemand de groeten doen! Wil jij iemand de de groeten doen, feliciteren of een liedje aanvragen? Dan kan je dat…

Lees verder....

Zuidplas start onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering aansluitingen op de
fietsnetwerken tussen het traject Rotterdam – Gouda

De gemeenten Rotterdam, Gouda, Zuidplas Capelle aan den IJssel en Provincie werken aan versterking van de fietsnetwerken. Dit gebeurt door bestaande fietspaden op onderdelen te verbeteren en met elkaar verbinden, en ontbrekende fietsaansluitingen te realiseren. Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen vaker en verder fietsen en daarbij sneller de fiets in plaats van de auto pakken. De verbeterde route verbindt de belangrijkste kernen en OV-haltes van Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. In september 2020 zijn in de gemeenteraad de versterking van de fietsverbindingen…

Lees verder....

Verwijder geen geurpalen tegen rattenoverlast

De gemeente Zuidplas roept inwoners om geurpalen die zijn geplaatst als middel tegen rattenoverlast niet te verwijderen. Deze geurpalen worden vaak weggehaald waardoor de rattenbestrijder zijn werk niet goed kan doen en de overlast niet genoeg vermindert. Zuidplas startte eerder met een pilot met deze geurpalen om overlast van ratten in de gemeente aan te pakken. Op een aantal zogenaamde probleemlocaties zijn deze geurpalen geplaatst, daarnaast roept de gemeente ook haar inwoners op om mee te helpen door geen etensresten op straat te gooien en zakken voor plastic niet te…

Lees verder....

Noodzakelijke bezuinigingen gemeente Zuidplas

Om tot een structureel sluitende begroting te komen moeten er in de gemeente keuzes gemaakt worden. Bezuinigingen zijn op dit moment noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders bereidt deze keuzes voor, de gemeenteraad beslist tijdens de behandeling van de begroting op 9 november welke daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. Er wordt een compleet herstelpakket ontwikkeld, waardoor de begroting in 2025 weer structureel dekkend is. Herstelplan 2.0 heet dit pakket. Er is een aantal kaders vastgesteld door de gemeenteraad. Duidelijk is dat kwetsbare mensen in de samenleving de ondersteuning blijven krijgen…

Lees verder....

Omgevingsvisie gemeente Zuidplas is vastgesteld

Zuidplas wil de dorpse kwaliteiten behouden en versterken. Om dat te doen heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor Zuidplas op 13 juli vastgesteld. In de omgevingsvisie staan de doelen voor de fysieke leefomgeving met een stip op de horizon voor 2040. Daarin staat omschreven hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Deze omgevingsvisie is een van de nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle wetten over de fysieke leefomgeving en gaat naar verwachting in 2022 in. Een van de doelen van de wet is…

Lees verder....

Gemeente Zuidplas breidt ereblijk uit met 2 nieuwe gemeentelijke onderscheidingen

Personen die in de gemeente Zuidplas belangeloos en vrijwillig een betekenisvolle prestatie hebben geleverd of zich actief inzetten voor de lokale gemeenschap kunnen in aanmerking komen voor een nieuwe gemeentelijke onderscheiding. Nieuw is ook de Jeugdaward voor ongeren tot 23 jaar. Bij beide onderscheidingen behoort een oorkonde. We hadden tot nu toe alleen voor hele uitzonderlijke gelegenheden de erespeld voor het ereburgerschap. De nieuwe gemeentelijke onderscheiding zal 4 tot 5 keer per jaar worden uitgereikt. Het moet wel exclusief blijven”, aldus burgemeester Han Weber. “Het gaat om personen – en…

Lees verder....

Vervangen openbare verlichting Nieuwerkerk en Moordrecht

De gemeente Zuidplas is bezig met het vervangen van diverse lichtmasten en armaturen Met deze vervanging komt het totaal aan LED-verlichting op 65% van het gehele areaal. Vanaf half juni worden verspreid in Moordrecht ruim 100 lichtmasten vervangen en 520 armaturen omgewisseld voor LED-verlichting. Dit in het kader van duurzaamheid. De werkzaamheden duren ca. 2 maanden. Aansluitend worden de geplande vervangingen in Nieuwerkerk aan den IJssel uitgevoerd. Dit zijn hoofdzakelijk armaturen, 1150 stuks in totaal. De geplande vervangingen in Zevenhuizen en Moerkapelle zijn inmiddels afgerond. Het doel is om in…

Lees verder....