Parkeerproblematiek sportpark drijft bewoners bomenwijk uit elkaar.

Vandaag kreeg de redactie van “je bent nieuwerkerker als” een kopie van een email aan de griffie van de bewoners die graag had willen inspreken maar na bedreiging hier van afzien uit angst. Bewoners van de flat de Wilg zijn nogal verrast dat een stuk groen rond de flat zonder overleg vooraf nu, weg zal gaan omdat de problemen bij de voetbal moet worden opgelost. De VVD wil morgenavond via een initiatiefvoorstel meerdere plekken bij de flats aanwijzen en hierover is met de VOOH (bewonersorganisatie hoogbouwflats) al over gesproken. Echter…

Lees verder....