Zuidplas en Dunea ondertekenen intentieovereenkomst “aquathermie” voor het
Middengebied van de Zuidplaspolder

De gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude gaan onderzoeken of de toekomstige woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met warmte en koude uit drinkwater. Deze vorm van aquathermie zal de gemeente helpen bij de transitie naar duurzame energie. Vandaag, op 2 september 2021, ondertekenden de gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude hiervoor de intentieovereenkomst. De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 19 mei 2021 ingestemd met de plannen voor de bouw van 8.000 woningen en de realisatie van ruim 60 hectare bedrijventerrein in het…

Lees verder....

Grote stap naar ontwikkeling van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder

In navolging op het bidboek (2017) en de concept-ontwikkelingsvisie (2019) presenteert de gemeente Zuidplas nu het “masterplan Middengebied Zuidplaspolder”. In dit plan worden de contouren geschetst van een nieuw dorp met 8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen in een vernieuwend landschap. Dit plan is mede tot stand gekomen in constructieve samenwerking met bestuurlijke partners, ideeën van omwonenden, ondernemers en (natuur)organisaties. Daartoe is er een bestuurlijke overeenkomst opgesteld tussen de gemeente Zuidplas, de provincie Zuid-Holland en de Grondbank RZG Zuidplas die de basis vormt voor de realisatie van het masterplan. De provincie…

Lees verder....

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zegt Zuidplas € 14 miljoen toe voor de ontwikkeling van het Vijfde Dorp

In 2020 heeft de gemeente Zuidplas een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage uit de Woningbouwimpuls 2 de tranche. Er zijn uiteindelijk 53 aanvragen gedaan waarvan er 30 zijn toegekend, waaronder die van de gemeente Zuidplas voor het Vijfde Dorp. Deze bijdrage van € 14 miljoen is bedoeld voor een versnelling van de bouw van vooral betaalbare woningen in het Middengebied. Dit betekent dat er meer sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens en betaalbare koopwoningen gebouwd kunnen worden in het nieuwe dorp. Wethouder Jan Hordijk: “We zijn heel blij met deze…

Lees verder....