Functioneren Stichting ZO! ter discussie

De SP fractie van de gemeente Zuidplas heeft samen met raadslid Sep Pouwels van de PvdA-GroenLinks schriftelijke vragen ingediend over het functioneren van stichting ZO! (Zuidplas Ondersteund). Beide fracties vernamen geluiden van verschillende inwoners die niet op de juiste manier geholpen worden. “Het is onze taak als volksvertegenwoordiger om dergelijke signalen op te vangen en er iets mee te doen,” Zegt Raadslid Serena Rodenburg. “Mevrouw Pouwels had soortgelijke signalen gehoord en heeft deze kunnen Verifiëren. Vervolgens hebben we onze gezamenlijke vragen gebundeld.“ Stichting Zo! ging in juli van dit jaar…

Lees verder....