Advies: maak van de ’s Gravenweg en Oost en West Ringdijk geen snelfietsroute

In de zomer van 2021 heeft de gemeente Ingenieursbureau Antea Groep opdracht gegeven te onderzoeken hoe verkeersveiligheid op de ’s Gravenweg en Oost en West Ringdijk kan worden verbeterd en op welke wijze op de ’s Gravenweg en in Moordrecht de snelfietsroute Rotterdam – Gouda kan worden ingepast. Het onderzoeksrapport en advies zijn vandaag gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op basis van dit rapport stelt het college voor geen snelfietsroute aan te leggen over de ’s Gravenweg en de Oost en West Ringdijk. Uit het onderzoek is wel gebleken dat op…

Lees verder....

Onderzoek naar drie sporen voor fietsroute Rotterdam-Gouda door Zuidplas

De gemeente Zuidplas gaat onderzoek doen langs drie sporen voor een route voor het(snel)fietstracé Rotterdam-Gouda over het grondgebied van Zuidplas. Dit gebeurt naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad over dit onderwerp, afgelopen september. Samen met de betrokkenen komt er een ontwerp voor het verkeersveiliger maken van de Oost- en West Ringdijk in Moordrecht en de ’s Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. Als tweede spoor onderzoekt de gemeente een fietstracé ten noorden van Moordrecht als mogelijke snelfietsroute. Ten derde komt er een nieuwe stand van zaken rond de…

Lees verder....

Oplossing voor ‘s-Gravenweg Nieuwerkerk aan den IJssel

Vijf samenwerkende bedrijven aan de ‘s-Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel hebben de Gemeente en Provincie een alternatief plangepresenteerd waarmee een oplossing voor de verkeersdrukte en een belangrijk knelpunt in de beoogde snelfietsroute F20 wordt gerealiseerd. Het betreft een gezamenlijke ontsluiting van de bedrijven op de N219/Schielandweg. “Er ontstaat hier een echte win-win situatie waarbij het gemengde bestemmingsgebied een duidelijke scheiding krijgt in het ontsluiten van de bedrijven aan de achterzijde. Het bedrijfsleven staat met de neuzen de goede kant op en ziet mogelijkheden. De sleutel ligt nu in handen…

Lees verder....