ChristenUnie/SGP Zuidplas presenteert verkiezingsprogramma

‘De kracht van samen’. Dat is titel van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP Zuidplas voor 2022-2026. Lijsttrekker Jan Willem Schuurman en de nummer twee Cock van der Spek presenteren de plannen voor de komende jaren! Lijsttrekker Jan Willem Schuurman legt uit waarom de ChristenUnie/SGP gekozen heeft voor de slogan ‘De kracht van samen’: “Juist de afgelopen tijd hebben we ervaren hoe belangrijk “samen” is. We misten de uitjes met vrienden, contacten met (klein)kinderen en het beperkte bezoek aan de kerk. Juist nu is de kracht van samen nodig. En die…

Lees verder....

Zuidplas kiest 2022: Wat doet de gemeenteraad

Op woensdag 16 maart bepaald u als inwoner van de gemeente Zuidplas wie er de komende 4 jaar beslissingen mag nemen namens de inwoners. Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen u als inwoner van Zuidplas. Met uw stem kunt u dus invloed uitoefenen op wat er in Zuidplas gebeurt. De gemeenteraad bepaalt wat er lokaal moet gebeuren. Of het nu gaat om huisvesting, duurzaamheid, horeca, sport of veiligheid; de gemeenteraad heeft er mee te maken. Een belangrijk moment dus. Maar hoe werkt dat nou, een gemeenteraad ? De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het…

Lees verder....

ChristenUnie/SGP fractie stelt vragen over onbekendheid nieuwe steunmaatregel

Een nieuwe steunmaatregel van het Kabinet blijkt nog niet veel te worden gebruikt. In december 2020 is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aangekondigd. Er is landelijk € 260 miljoen beschikbaar en gemeenten moeten deze regeling uitvoeren. Begin mei blijkt dat het geld bij gemeenten op de plank dreigt te blijven liggen. Reden voor de ChristenUnie/SGP in Zuidplas om hier schriftelijke vragen over te stellen aan het college van B&W. In maart 2021 heeft het college aan de gemeenteraad gemeld dat de beleidsregels voor de uitvoering van de TONK zijn…

Lees verder....

Sluitende begroting Zuidplas zonder vergaande bezuinigingen en beperkte stijging lokale woonlasten

Het college van burgemeester en wethouders is erin geslaagd om een sluitende begroting op te leveren. Dit was een flinke klus, mede omdat het Rijk geen duidelijkheid geeft over een reële vergoeding voor het sociaal domein. Door de gemaakte keuzes van het college is er slechts een beperkte stijging van de lokale woonlasten. De gemeenteraad gaat 10 november 2020 over de najaarsnota 2020 en de programmabegroting 2021-2024 vergaderen. Wethouder financiën Daan de Haas: “We hebben hard gewerkt aan deze begroting en nota. Er moesten keuzes gemaakt worden. Zo wachten we…

Lees verder....

Parkeerproblematiek sportpark drijft bewoners bomenwijk uit elkaar.

Vandaag kreeg de redactie van “je bent nieuwerkerker als” een kopie van een email aan de griffie van de bewoners die graag had willen inspreken maar na bedreiging hier van afzien uit angst. Bewoners van de flat de Wilg zijn nogal verrast dat een stuk groen rond de flat zonder overleg vooraf nu, weg zal gaan omdat de problemen bij de voetbal moet worden opgelost. De VVD wil morgenavond via een initiatiefvoorstel meerdere plekken bij de flats aanwijzen en hierover is met de VOOH (bewonersorganisatie hoogbouwflats) al over gesproken. Echter…

Lees verder....