Omgevingsvisie gemeente Zuidplas is vastgesteld

Zuidplas wil de dorpse kwaliteiten behouden en versterken. Om dat te doen heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor Zuidplas op 13 juli vastgesteld. In de omgevingsvisie staan de doelen voor de fysieke leefomgeving met een stip op de horizon voor 2040. Daarin staat omschreven hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Deze omgevingsvisie is een van de nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle wetten over de fysieke leefomgeving en gaat naar verwachting in 2022 in. Een van de doelen van de wet is…

Lees verder....

De omgevingsvisie: Denk mee over hoe Zuidplas er in de toekomst uit komt te zien

Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de dorpen en het buitengebied van de gemeente Zuidplas. Daarin worden de lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. Dat is de omgeving waar men woont, werkt en beweegt. Wat staat er in de omgevingsvisie?In de omgevingsvisie komen op hoofdlijnen de ambities op onder andere het gebied van wonen, werken, recreëren, water, milieu (lucht, bodem, water, geluid), natuur (flora en fauna, landschap (groen en…

Lees verder....