Onderzoek naar cliënttevredenheid Wmo en Jeugdhulp bron van informatie

De gemeente Zuidplas heeft de tevredenheid en ervaringen onder haar cliënten Wmo en Jeugdwet laten onderzoeken. Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo blijkt dat de scores over het algemeen positiever zijn dan vorig jaar. Cliëntondersteuning en eenzaamheid zijn daarbij nog wel aandachtspunten. Voor jeugd was het de eerste keer dat het onderzoek is afgenomen. De contacten met de medewerkers van het Sociaal Team worden over het algemeen positief beoordeeld. Echter de snelheid en de toegankelijkheid zijn duidelijke verbeterpunten. De gemeente laat ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek voor Wmo uitvoeren. Sinds 2015 is de…

Lees verder....

Maandag 6 juni landelijk controlebericht NL-alert

advertorial Maandag 6 juni landelijk controlebericht NL-alert 23 mei 2016 Op maandag 6 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

Lees verder....